گزارش کمیته مرکزی حزب دمکرات برای کنگره پانزدهم

زایینی: ٢٤-٠٤-٢٠١٣ - هەتاوی: ١٣٩٢/٠٢/٠٤ - ١٠:١٩ تاران
گزارش کمیته مرکزی حزب دمکرات برای کنگره پانزدهم
کنگره تلاش برای اتحاد در راستای پیروزی

برای دیدن متن گزارش روی PDF کلیک کنید