کوردستان میدیا

چهارشنبه 31 مرداد 1397
سایت مرکزی حزب دمکرات کوردستان ایران

سعد حریری رژیم ایران را تهدید کرد

15:38 - 14 آبان 1396

کوردستان میدیا: نخست وزیر لبنان، سعد حریری استعفا داد و اعلام کرد که دست ایران را از منطقه کوتاه می‌کند.

بنابر گزارش‌های اعلام شده، نخست وزیر لبنان بعد از اعلام استعفا از سمت نخست‌وزیری، تاکید کرد که: اجازه نمی دهیم اسلحه‌های حزب الله مردم لبنان و سوریه را تهدید کنند.

نامبرده افزود: اجازه نمی‌دهیم لبنان به خطری برای كشورهای منطقه بدل شود و دست ایران را از منطقه کوتاه می‌کنیم، چون ایران در صدد ویران کردن کشورهای عربی است. هرجای دست که ایران باشد ویرانی و آشوب آنجا هست.

حریری مدتی قبل گفته بود که: رژیم ایران عامل اصلی تنش در عراق، سوریه و لبنان است و یکی از عاملان اصلی اشاعه فکریت قوم گرایی در منطقه است. او متذکر شد این رژیم خطر جدی برای نوه‌های آینده می‌باشد.

رفیق حریری، پدر سعد حریری، نخست‌وزیر پیشین لبنان بود که در بیست و پنجم بهمن ١٣٨٢ در انفجاری ترور شد.

جریان المستقبل نماینده ساختار سنی‌ها در لبنان را بر عهده دارد و رابطه خوبی با عربستان دارند.

المستقبل رقیب جدی حزب الله‌ لبنان است که نمایندگی ساختار شیعه‌ها را بر عهده دارد و از طرف رژیم ایران تامین می‌شوند.