• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
١٨ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٢٩ بهمن ١٣٩۶ خورشیدی  

کسب سە دیپلم افتخار جشنوارە‏ی عکاسی در آمریکا از سوی عکاس کرد

میلادی: ٠۵-١٠-٢٠١۵ - خورشیدی: ١٣٩۴/٠٧/١٣ - ١٠:۵۶ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
کسب سە دیپلم افتخار جشنوارە‏ی عکاسی در آمریکا از سوی عکاس کرد
کوردستان میدیا: عکاس کرد اهل مهاباد در جشنوارە‏ی "فوتو آوارد" (Photo Awards) آمریکا موفق به کسب سە دیپلم افتخار گردید.

یکی از عکاسان کُرد اهل مهاباد به نام "منصور محمدی" که در بخش حرفەای جشنوارە‏ی بین‌المللی فوتو آوارد آمریکا شرکت کردە بود، موفق بە دریافت سە دیپلم افتخار این جشنوارە شد.

جشنوارەی فوتو آوارد آمریکا با شرکت ١٧ هزار و ٨٤١ عکس از ١٣٠ کشور جهان برگزار شد.

محمدی سال گذشته نیز در جشنواره‏ی بین‏المللی عکس "لوسی آوارد" آمریکا دیپلم افتخار این جشنواره را به خود اختصاص داد.

منصور محمدی، عکاس کُرد اهل مهاباد تاکنون ٥ جایزەی معتبر از این جشنوارەی بین‌المللی و چندین جایزەی دیگر از سایر جشنوارەهای جهانی کسب نمودە است.

وی تاکنون حدود ٢٠ نمایشگاە عکس انفرادی و جمعی در خارج و داخل کشور برگزار کردە است.

منصور محمدی متولد سال ١٣٥٥ خورشیدی و دارای مدرک کارشناسی ارشد رشتە‏ی گرافیک است.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٨ در این شمارە می‌خوانید:

ــ مصاحبه با پرویز رحیم
ــ راسان و پیشمرگه
ــ زنان کوردستان در پیوند با راسان
ــ گفتگو با آرش صالح