• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
١٨ نوامبر ٢٠١٧ میلادی - ٢٧ آبان ١٣٩۶ خورشیدی  

جیش‌العدل: ما آینده روشن‌تری برای ایران نمی‌بینیم جزء اینکه به یک سیستم فدرال و کاملاً دمکراتیک تن دهد

میلادی: ١٨-٠۴-٢٠١۶ - خورشیدی: ١٣٩۵/٠١/٣٠ - ١٢:١٣ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
جیش‌العدل: ما آینده روشن‌تری برای ایران نمی‌بینیم جزء اینکه به یک سیستم فدرال و کاملاً دمکراتیک تن دهد
کوردستان میدیا: سخنگوی جیش‌العدل هرگونه ارتباط این سازمان با گروه‌های افراطی در منطقه را رد نمود.

جیش‌العدل یکی از سازمان‌های مسلح در بلوچستان ایران می‌باشد و خود را مدافع حقوق مردم بلوچستان معرفی نموده و در راستای تحقق مطالبات مردم بلوچستان فعالیت می‌کند و این سازمان برای تأمین مطالبات مردم بلوچستان مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفته است.

وب‌سایت کوردستان میدیا در رابطه با فعالیت‌های جیش‌العدل و اهداف این سازمان، مصاحبه‌ای با عرفان شهنوازی، سخنگوی جیش‌العدل انجام داده است که عیناً درپی می‌آید:

کوردستان میدیا: سازمان جیش‌العدل، سازمان خود را چگونه سازمانی معرفی می‌کند؟ سازمانی ملی، مذهبی یا دمکرات؟
عرفان شهنوازی: سازمان جیش‌العدل یک سازمان ملی و مذهبی است و با توجه به عرف منطقه‌ای که وجود دارد و ملت بلوچ ملتی کاملاً مذهبی است، بنابراین با این شاخصه مهم که مورد حمایت مردم بلوچ است ما اساس سازمان را بر پایه ملی مذهبی بنیاد نهادیم و از این منظربدنبال خواست اکثریت ملت خود هستیم.و از نگاه دوم سیستم مذهبی غالب بر کشور یا همان قدرت مطلق مذهبی،ملت ما را مورد ستم و عمداً در تقابل و تضاد قرار داده و کما اینکه هم از نظر مذهبی و هم از نظر ملی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته‌ایمو اینکه نظریه غالب برای تغییرات کلی در سطح کشور را،ما مبارزات خود را مبارزاتی ملی برای حق تعیین سرنوشت می‌دانیم و جدا از آنچه که اکثریت ملیت‌های در چارچوب جغرافیای ایران خواستار آن هستند نیستیم و معتقدیم که خواست اکثریت که همان بر پایه تقسیم قدرت و ایجاد اقلیم‌های خودمختار هست خواست ملت ماست و اداره امور داخلی برمی‌گردد به اراده و خواست ملت بلوچ که به چه صورت و طی چگونه شرایطی اداره امور سرزمینی خود را تعیین و بدست می‌گیرند.مبارزات ما بر پایه ایجاد یک حکومت خودمختار در بلوچستان می‌باشد،چه ایران نظریه فدرال را بپذیرد و چه مخالفتی با آن صورت گیرد،به هر حال خودمختاری بلوچستان بنیادی‌ترین حق ملت بلوچ و مبارزات ما تا رسیدن به این حق مشروع و قانونی ادامه خواهد داشت.

کوردستان میدیا: آیا وضعیت جامعه بلوچستان از نظر سیاسی و اجتماعی مستعد سازمانی همچون سازمان شما می‌باشد؟
عرفان شهنوازی: جامعه بلوچستان با درک شرایط بحرانی بیش از سه دهه جنایت و ستم جمهوری اسلامی و اینکه راه دومی برای دفع ستم وجود ندارد کاملاً با شرایط سازمان همخوانی دارد و اکثریت قاطع ملت بلوچ از مبارزات ما حمایت می‌کنند.

همانگونه که من عرض کردم ملت بلوچ ملتی ملی مذهبی هستند و از هر دوی این منظر مورد ستم قرار گرفته و از تمامی حقوقین بنیادین و اساسی‌شان محروم و در تبعیض قرار دارند به گونه‌ای که امروز بلوچستان یکی از محروم‌ترین و فراموش شده‌ترین استان‌ها و مناطق کشور محسوب می‌شود و شاخص امید به زندگی در سایه جمهوری اسلامی بسیار پایین است چرا که سیاست جمهوری اسلامی بر پایه نابودی هویت ملی، دین و تاریخ وتجزیه سرزمین است و هیچ‌گونه امیدی به گشایش تا زمانی که تغییرات کلی در سطح ملی و کشور صورت نگیرد وجود ندارد.

کوردستان میدیا: تبعیضات حکومتی علیه مردم بلوچستان، آیا فقط جنبه مذهبی دارد یا جنبه ملی و سیاسی؟
عرفان شهنوازی: تبعیضات از هر دو منظر هم مذهبی و هم ملی و سیاسی است.به گونه‌ای که از نظر ملی و سیاسی حکومت مرکزی از هر گونه اعطای حقوق و برابری اجتماعی به ملت بلوچ خودداری نموده ولو آن حقوقی که خود در قانون اساسی متضمن آن شده است.

بلوچستان نمونه بارز یکی از فراموش شده‌ترین مناطق و به عبارتی دیگر محروم‌ترین مناطق است و این محرومیت با تمام ابعادش بر ملت بلوچ تحمیل شده و مهمتر اینکه این تبعضات در دو ملف ملی و مذهبی با توجه به نوع سیستم حکومتی که حاکم برکشور است صورت گرفته و از هرگونه حقوق ملی و مذهبی ملت ما محروم و در تبعیض قرار دارند.متأسفانه همانگونه که همه ما در جریان قرار داریم و سیاست‌های ضدانسانی جمهوری اسلامی را لمس کردیم در رابطه به این گونه سؤالات پاسخی قاطع‌تر و دقیق‌تر از اینکه جمهوری اسلامی ما ملیت‌های مختلف در چارچوب جغرافیای ایران را مورد ستم و تبعیض شدید قرار داده و از هر گونه حقوق بنیادین و اساسی محروممان کرده وجود ندارد،کما اینکه به تفسیر خود حکومت ما ملت‌هایی در ردیف دو و سه و غیر خودی هستیم،وقتی نگاه جمهوری اسلامی به ما ملیت‌های کرد،ترک،ترکمن،بلوچ،عرب و... مذاهب غیرشیعی به این صورت است، این یعنی از هرگونه حقوق ملی و مذهبی در کشور محروم و مورد ستم مضاعف قرار بگیریم و این نظریه خود از هر گونه آبادانی و سرمایه‌گذاری و رشد و شراکت در امور کشوری و استانی مانع شده و مناطق ما بارز محروم ترین،مورد تبعیض قرار گرفته‌ترین و در حاشیه قرار گرفته‌ترین مناطق هستند و برنامه سیاسی و اداری مناطق ما نیز برپایه اداره غیربوم است و بومیان از هر گونه شراکت و سهیم شدن در اداره امور استانی و کشوری و یا استخدام در ادارات و ارگان‌های دولتی محروم و ممنوع هستند و هر گونه فعالیت سیاسی و مدنی در بلوچستان جرم وچنین فعالیت‌هایی به مثابه تشویش اذهان عمومی و مخل امنیت ملی محسوب می‌شود.

کوردستان میدیا: مبارزات شما در راستای تحقق چه نوع سیستم سیاسی در ایران و بلوچستان می‌باشد؟
عرفان شهنوازی: مبارزات ما در راستای رسیدن به حقوق مشروع و قانونی ملت بلوچ در جغرافیای ایران و حق برابری سیاسی است.ما خواهان یک ایران فدرال بر اساس حق حاکمیت ملی هستیم.ما خواهان ایجاد و پیاده شدن یک سیستم فدرال برای ایران هستیم تا بدین سان همه ملیت‌ها در چارچوب جغرافیای ایران به حق تعیین سرنوشت برسند وبا توجه به تجربه نزدیک به یک قرن استبداد ونادیده پنداری و ظلم آینده روشن‌تری برای ایران نمی‌بینیم جزء اینکه به یک سیستم فدرال و کاملاً دمکراتیک تن دهد.واین اساس خواسته ما ملت بلوچ است.بنابراین با حفظ خاک،زبان،تاریخ و هویت ملی، ملت بلوچ خود را از سایر ملیت‌ها جدا ندانسته و سرنوشت خود را در پیوند با سرنوشت سایر ملیت‌ها می‌داند.و اصلح‌ترین گزینه در یک ایران فدرال رسیدن به حق خودمختاری است.چرا که دیوار خودمختاری در ایران تنها مانعی برای رشد استبداد و دیکتاتوریت است و وقتی تقسیم قدرت صورت گرفت این به معنای عدالت اجتماعی و مسیری به سوی تعالی و پیشرفت همه ملت ایران خواهد بود.و سیستم فدرال تنها نظریه مورد قبول و توافق اکثر ملل و همچنین مانعی برای فروپاشی و تجزیه ایران و مانعی برای رشد دوباره دیکتاتوریت است.

کوردستان میدیا: آیا ارتباطی با گروه‌های افراطی اسلامی در کشورهای دیگر دارید؟
عرفان شهنوازی: ما هرگونه ارتباط با گروه‌های افراطی در منطقه را رد می‌کنیم.از منظر مذهبی اشتباه نشود ما مسلمان هستیم اما پیرو اسلامی هستیم که بیش از یک میلیارد مسلمان میانه‌رو و معتدل از آن پیروی می‌کنند و از هرگونه افراط ورزی بدور هستیم.ما مسلمانانی معتدل هستیم و اساساً اهدافی را هم که دنبال می‌کنیم در تعارض با خواست افراط گرایان و مورد قبول جامعه و ملت ماست.بنابراین با هرگونه خشونت مخالف و خشونت و افراط را از جانب هر گروه،ملت و مذهبی محکوم می‌کنیم.

کوردستان میدیا: موضع سیاسی شما در مورد مبارزات ملیت‌های دیگر در ایران چیست؟ آیا با کنگره ملیت‌های ایران فدرال آشنایی و ارتباطی دارید؟
عرفان شهنوازی: ما ازهرگونه مبارزه‌ای که برای عدالت خواهی باشد حمایت می‌کنیم و از مبارزات ملیت‌های دیگر همچون ملت برادر کرد،عرب،ترکمن وترک‌ها حمایت می‌کنیم و مبارزات خود را جدا از مبارزات سایر ملل در جغرافیای ایران نمی‌دانیم و مسئله مهمتر اینکه ما ملیت‌ها در چارچوب ایران اشتراکات فراوانی داریم.و این اشتراکات مانع از آن می‌شود که ما خود را از آنان و یا مبارزاتشان جدا بدانیم.همه ما در جهت احقاق حقوق بنیادین و انسانی خویش در تلاش هستیم و اینکه دشمن همه ما مشترک و مهمتر اینکه در کلمه مظلوم ما همه مظلوم هستیم.

بنابراین ما خود را از ملت‌های برادر و دوست که دارای دشمنی مشترکو از منظر فرهنگی و تاریخی به یکدیگر بسیار نزدیک هستیم جدا ندانسته و از مبارزات آنان حمایت می‌کنیم و مبارزه خویش را بخشی از مبارزات ملیت‌های دیگر می‌دانیم.اساساً همه ما برای رهایی تلاش می‌کنیم از جبر و ستم و تبعیض حکومت مرکزی،اهداف و برنامه‌های ما یکی است.بنابراین همدرد و مشترکاً در مسیر درمان هستیم.

در رابطه با کنگره ملیت‌های ایران فدرال ما از مواضع کنگره حمایت و برای همکاری در رابطه با برنامه‌های سیاسی کنگره آمادگی داریم و استقبال می‌کنیم.کما اینکه ما با اکثر احزاب و سازمان‌ها در ارتباط هستیم.

کوردستان میدیا: مبارزات ملت کرد در کردستان ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا با احزاب کرد هماهنگی و ارتباطی دارید؟
عرفان شهنوازی: ما از مبارزات ملت برادر کرد حمایت می‌کنیم وارزیابی نمی‌شود گفت بلکه معتقد هستیم که مبارزات برادران کرد در حد بسیار عالی و شرایط کردستان مستعد و آماده است برای ایجاد یک سیستم خودمختار و انشاالله با توجه به تلاش‌های مستمر و مبارزات سازمان یافته و برنامه‌های سیاسی که احزاب کرد برای آینده کردستان عزیز دارند به زودی پاسخ خواهد داد.اگر شرایط منطقه و شرایط داخلی را مدنظر داشته باشیم هر دوی این شرایط به نفع مبارزات است و با توجه به اینکه سطح آگاهی سیاسی در کردستان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و همچنین ملت کرد خواستار و حامی برنامه‌های سیاسی احزاب کرد هستند ما آینده کردستان را بهتر از حتی آینده بلوچستان می‌دانیم و معتقدیم که ملت کرد می‌تواند زودتر از ملت بلوچ در عرصه مبارزات ملی نتیجه بگیرد.

کوردستان میدیا: نکته ناگفته‌ای که در سوالات مطرح نشده و مایل به ابراز آن باشید لطف بفرمایید؟
عرفان شهنوازی: نکته‌ای که در رابطه با بحث باید از قلم می‌افتاد نیست اما در رابطه با مبارزات کلی و برنامه سیاسی مشترکی که اکثر قاطع ملیت‌ها دارند در این است که انشاالله در این رابطه حمایت ما ملیت‌های تحت ستم در جغرافیای ایران در سطح بین‌المللی و حزبی نسبت به یکدیگر بیشتر و چون هدف مشترک و دشمن مشترکی داریم نظریه غالب بر همین است که هیچگونه راهی برای جدایی و دوری از یکدیگر نیست و اگر حکومت مرکزی توانسته به ظلم و ستمش بر علیه ما ملل بیفزاید در عدم اشتراک ما در مبارزه بوده و این روزنه ضعف باعث سوء استفاده دشمن و بهره‌گیری از موقعیت بوده است و به لطف خداوند، در طی این سال‌ها هماهنگی‌ها بیشتر و حمایت ما ملل از یکدیگر بهتر و معتقدیم که هر چه هماهنگی و حمایت بین ما ملل تحت ستم بیشتر شود به همان اندازه دشمن مستاصل و ضعیف خواهد گشت.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٢ در این شمارە می‌خوانید:

ــ تروریست به خانه‌ات برگرد
ــ جمهوری اسلامی، منجلابی که جامعه ایران را در خود کشید
ــ مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
ــ مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
 • مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
  شاید سلاح و زرادخانه برای مدتی اشغالگر را حفظ کند اما هیچگاه موجب مشروعیت آن نمی‌شود. حکومتی که نتواند رضایت مردم را جلب کند سرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت.
 • مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
  واضح است که به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است اما اولویت اصلی ترامپ و دولت آمریکا تا بدین لحظه مساله برجام است چرا که توافق مذکور در آینده این امکان را به ایران می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی را بار دیگر آغاز کند. آنچه که در این توافق بر آن تاکید شده است مساله سلاح اتمی است.
 • کرکوک و سه حقیقت کرکوک و سه حقیقت
  فجایعی که طی روزهای اخیر ملت کورد در کوردستان عراق با آن روبرو شد، بی‌شک یکی از بزرگترین فجایع تاریخ کورد می‌باشد که تا مرز تحقق برخی از رویاهای خود نزدیک شده بود اما به ناگاه تمام این رویاها را به کابوسی وحشتناک بدل کردند! تراژدی تلخ کرکوک سه حقیقت را برایمان به اثبات رساند:
 • میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه) میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه)
  امروزه در این شرایط که خاورمیانه تاریخی دیگر را رقم می‌زند و جولانگاه ابر قدرت‌ها شده است بدون شک بازیگران منطقه هم ساکت ننشسته‌و خود را به عاملی تبدیل می‌کنند تا از کاروان تغییرات جا نمانند.
 • قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست
  لازم به ذکر است در تحلیل فوق قدرت نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان هم‌پیمانان کشورهای منطقه در نظر گرفته نشده است و بدون شک حمله ایران به شهرهای اسرائیل و یا جنگ میان‌مدت و طولانی‌مدت با عربستان که به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد شد واکنش نظامی آمریکا و احتمالا مصر و اردن و کشورهای عربی دیگر را در پی خواهد داشت و حباب عمق استراتژیک رژیم ایران بسیار سریع‌تر خواهد ترکید.
 • راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک
  سال گذشته درحالی که یک سال از اعلام رسمی راسان گذشته بود، مردم کوردستان ایران با به راه انداختن و شرکت فعال در کمپین "نورز جامانه" یا "زه‌ماوه‌ندی جامانه‌" یک حماسه تاریخی ثبت کردند. این حماسه تاریخی در روز رفراندوم کوردستان عراق نیز با کمپین "زه‌ماوه‌ندی ئالا" تکرار شد. رژیم که همواره تلاش کرده واقعیت مساله کورد را انکار یا منحرف نماید، این سیاست خود را با این حضور گسترده مردم کوردستان ایران در خیابان‌ها، شکست خورده قلمداد کرده و قصد داشت به هر طریقی در برابر آن بایستد.
 • ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ
  اتوریتەی اشغالگری و ذهنیت‌های تمامیت‌خواە، آنگاە کە منافع خود را برای خود و منافع دیگران را نیز برای خودشان فرمولە می‌کنند، آزادی و حقوق افراد را با خیرەسری مشروط می‌کنند و خط قرمز را برای خواستەهای دمکراتیک دیگران تعیین می‌کنند.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  یا باید از مشکلات کشاورزها آگاه باشیم که به عنوان مثال دولت طی برنامه‌ای از پیش تعین شده اقدام به خرید ارزان محصولات آن‌ها می‌کند.
 • زندانی سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی وجود ندارد
  در سرزمینی تحت سلطه دیکتاتوری و فاشیست، چیزی به نام زندانی سیاسی نمی‌تواند معنایی داشته باشد و اصلا دال مناسبی برای اشاره به چیزی واقعی نیست. در واقع مفهوم زندانی سیاسی می‌تواند مفهومی گمراه‌کننده و تحریف‌کننده باشد.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".
 • مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد
  در این تیم ترور افرادی از حزب‌الله لبنان، یکی از اعضای شیعه لبنان و خود ایرانی‌ها که همگی در ایران و تحت نظارت سپاه پاسداران و و سازمان اطلاعات آموزش دیده بودند، به صورت مشترک و طی برنامه‌ای از پیش تعین شده، ترور مذکور را انجام می‌دهند.
 • دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد
  دولت مستقل کوردستان در جنوب هم بنیاد نهادن اراده ملی است و هم گامی تاریخی مهمی است که شاید امروز نتوان به روشنی و وضوح لذت‌ها و رنگ‌های آن را مشاهده کرد اما همانقدر که دشمنان کورد و به ویژه جمهوری اسلامی از این امر خشمگین و با تمام توان آنرا مورد تهدید قرار می‌دهند و تعدای به اصطلاح روشنفکر فارس، اما در واقع متحجر و فاشیست که ادامه جمهوری اسلامی‌اند از استقلال کوردستان به هراس افتاده‌اند که این خود اشاره‌ای‌ست به حقیقت دولت مستقل کوردستان.
 • کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران
  در حال حاضر در زندان‌های رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران زندانیان زیادی وجود دارند که تنها جرم آن‌ها حمایت و دفاع از حقوق این کودکان است اما متاسفانه حاکمیت این افراد را که چیزی جز قائل شدن حق زندگی برای کودکان این سرزمین و آب و خاک خواستار نیستند را مجرم دانسته و آن‌ها را دشمن نظام و اسلام قلمداد می‌کند.