• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢١ آوریل ٢٠١٨ میلادی - ٠١ اردیبهشت ١٣٩٧ خورشیدی  

جیش‌العدل: ما آینده روشن‌تری برای ایران نمی‌بینیم جزء اینکه به یک سیستم فدرال و کاملاً دمکراتیک تن دهد

میلادی: ١٨-٠۴-٢٠١۶ - خورشیدی: ١٣٩۵/٠١/٣٠ - ١٢:١٣ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
جیش‌العدل: ما آینده روشن‌تری برای ایران نمی‌بینیم جزء اینکه به یک سیستم فدرال و کاملاً دمکراتیک تن دهد
کوردستان میدیا: سخنگوی جیش‌العدل هرگونه ارتباط این سازمان با گروه‌های افراطی در منطقه را رد نمود.

جیش‌العدل یکی از سازمان‌های مسلح در بلوچستان ایران می‌باشد و خود را مدافع حقوق مردم بلوچستان معرفی نموده و در راستای تحقق مطالبات مردم بلوچستان فعالیت می‌کند و این سازمان برای تأمین مطالبات مردم بلوچستان مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی ایران را در پیش گرفته است.

وب‌سایت کوردستان میدیا در رابطه با فعالیت‌های جیش‌العدل و اهداف این سازمان، مصاحبه‌ای با عرفان شهنوازی، سخنگوی جیش‌العدل انجام داده است که عیناً درپی می‌آید:

کوردستان میدیا: سازمان جیش‌العدل، سازمان خود را چگونه سازمانی معرفی می‌کند؟ سازمانی ملی، مذهبی یا دمکرات؟
عرفان شهنوازی: سازمان جیش‌العدل یک سازمان ملی و مذهبی است و با توجه به عرف منطقه‌ای که وجود دارد و ملت بلوچ ملتی کاملاً مذهبی است، بنابراین با این شاخصه مهم که مورد حمایت مردم بلوچ است ما اساس سازمان را بر پایه ملی مذهبی بنیاد نهادیم و از این منظربدنبال خواست اکثریت ملت خود هستیم.و از نگاه دوم سیستم مذهبی غالب بر کشور یا همان قدرت مطلق مذهبی،ملت ما را مورد ستم و عمداً در تقابل و تضاد قرار داده و کما اینکه هم از نظر مذهبی و هم از نظر ملی مورد ظلم و اجحاف قرار گرفته‌ایمو اینکه نظریه غالب برای تغییرات کلی در سطح کشور را،ما مبارزات خود را مبارزاتی ملی برای حق تعیین سرنوشت می‌دانیم و جدا از آنچه که اکثریت ملیت‌های در چارچوب جغرافیای ایران خواستار آن هستند نیستیم و معتقدیم که خواست اکثریت که همان بر پایه تقسیم قدرت و ایجاد اقلیم‌های خودمختار هست خواست ملت ماست و اداره امور داخلی برمی‌گردد به اراده و خواست ملت بلوچ که به چه صورت و طی چگونه شرایطی اداره امور سرزمینی خود را تعیین و بدست می‌گیرند.مبارزات ما بر پایه ایجاد یک حکومت خودمختار در بلوچستان می‌باشد،چه ایران نظریه فدرال را بپذیرد و چه مخالفتی با آن صورت گیرد،به هر حال خودمختاری بلوچستان بنیادی‌ترین حق ملت بلوچ و مبارزات ما تا رسیدن به این حق مشروع و قانونی ادامه خواهد داشت.

کوردستان میدیا: آیا وضعیت جامعه بلوچستان از نظر سیاسی و اجتماعی مستعد سازمانی همچون سازمان شما می‌باشد؟
عرفان شهنوازی: جامعه بلوچستان با درک شرایط بحرانی بیش از سه دهه جنایت و ستم جمهوری اسلامی و اینکه راه دومی برای دفع ستم وجود ندارد کاملاً با شرایط سازمان همخوانی دارد و اکثریت قاطع ملت بلوچ از مبارزات ما حمایت می‌کنند.

همانگونه که من عرض کردم ملت بلوچ ملتی ملی مذهبی هستند و از هر دوی این منظر مورد ستم قرار گرفته و از تمامی حقوقین بنیادین و اساسی‌شان محروم و در تبعیض قرار دارند به گونه‌ای که امروز بلوچستان یکی از محروم‌ترین و فراموش شده‌ترین استان‌ها و مناطق کشور محسوب می‌شود و شاخص امید به زندگی در سایه جمهوری اسلامی بسیار پایین است چرا که سیاست جمهوری اسلامی بر پایه نابودی هویت ملی، دین و تاریخ وتجزیه سرزمین است و هیچ‌گونه امیدی به گشایش تا زمانی که تغییرات کلی در سطح ملی و کشور صورت نگیرد وجود ندارد.

کوردستان میدیا: تبعیضات حکومتی علیه مردم بلوچستان، آیا فقط جنبه مذهبی دارد یا جنبه ملی و سیاسی؟
عرفان شهنوازی: تبعیضات از هر دو منظر هم مذهبی و هم ملی و سیاسی است.به گونه‌ای که از نظر ملی و سیاسی حکومت مرکزی از هر گونه اعطای حقوق و برابری اجتماعی به ملت بلوچ خودداری نموده ولو آن حقوقی که خود در قانون اساسی متضمن آن شده است.

بلوچستان نمونه بارز یکی از فراموش شده‌ترین مناطق و به عبارتی دیگر محروم‌ترین مناطق است و این محرومیت با تمام ابعادش بر ملت بلوچ تحمیل شده و مهمتر اینکه این تبعضات در دو ملف ملی و مذهبی با توجه به نوع سیستم حکومتی که حاکم برکشور است صورت گرفته و از هرگونه حقوق ملی و مذهبی ملت ما محروم و در تبعیض قرار دارند.متأسفانه همانگونه که همه ما در جریان قرار داریم و سیاست‌های ضدانسانی جمهوری اسلامی را لمس کردیم در رابطه به این گونه سؤالات پاسخی قاطع‌تر و دقیق‌تر از اینکه جمهوری اسلامی ما ملیت‌های مختلف در چارچوب جغرافیای ایران را مورد ستم و تبعیض شدید قرار داده و از هر گونه حقوق بنیادین و اساسی محروممان کرده وجود ندارد،کما اینکه به تفسیر خود حکومت ما ملت‌هایی در ردیف دو و سه و غیر خودی هستیم،وقتی نگاه جمهوری اسلامی به ما ملیت‌های کرد،ترک،ترکمن،بلوچ،عرب و... مذاهب غیرشیعی به این صورت است، این یعنی از هرگونه حقوق ملی و مذهبی در کشور محروم و مورد ستم مضاعف قرار بگیریم و این نظریه خود از هر گونه آبادانی و سرمایه‌گذاری و رشد و شراکت در امور کشوری و استانی مانع شده و مناطق ما بارز محروم ترین،مورد تبعیض قرار گرفته‌ترین و در حاشیه قرار گرفته‌ترین مناطق هستند و برنامه سیاسی و اداری مناطق ما نیز برپایه اداره غیربوم است و بومیان از هر گونه شراکت و سهیم شدن در اداره امور استانی و کشوری و یا استخدام در ادارات و ارگان‌های دولتی محروم و ممنوع هستند و هر گونه فعالیت سیاسی و مدنی در بلوچستان جرم وچنین فعالیت‌هایی به مثابه تشویش اذهان عمومی و مخل امنیت ملی محسوب می‌شود.

کوردستان میدیا: مبارزات شما در راستای تحقق چه نوع سیستم سیاسی در ایران و بلوچستان می‌باشد؟
عرفان شهنوازی: مبارزات ما در راستای رسیدن به حقوق مشروع و قانونی ملت بلوچ در جغرافیای ایران و حق برابری سیاسی است.ما خواهان یک ایران فدرال بر اساس حق حاکمیت ملی هستیم.ما خواهان ایجاد و پیاده شدن یک سیستم فدرال برای ایران هستیم تا بدین سان همه ملیت‌ها در چارچوب جغرافیای ایران به حق تعیین سرنوشت برسند وبا توجه به تجربه نزدیک به یک قرن استبداد ونادیده پنداری و ظلم آینده روشن‌تری برای ایران نمی‌بینیم جزء اینکه به یک سیستم فدرال و کاملاً دمکراتیک تن دهد.واین اساس خواسته ما ملت بلوچ است.بنابراین با حفظ خاک،زبان،تاریخ و هویت ملی، ملت بلوچ خود را از سایر ملیت‌ها جدا ندانسته و سرنوشت خود را در پیوند با سرنوشت سایر ملیت‌ها می‌داند.و اصلح‌ترین گزینه در یک ایران فدرال رسیدن به حق خودمختاری است.چرا که دیوار خودمختاری در ایران تنها مانعی برای رشد استبداد و دیکتاتوریت است و وقتی تقسیم قدرت صورت گرفت این به معنای عدالت اجتماعی و مسیری به سوی تعالی و پیشرفت همه ملت ایران خواهد بود.و سیستم فدرال تنها نظریه مورد قبول و توافق اکثر ملل و همچنین مانعی برای فروپاشی و تجزیه ایران و مانعی برای رشد دوباره دیکتاتوریت است.

کوردستان میدیا: آیا ارتباطی با گروه‌های افراطی اسلامی در کشورهای دیگر دارید؟
عرفان شهنوازی: ما هرگونه ارتباط با گروه‌های افراطی در منطقه را رد می‌کنیم.از منظر مذهبی اشتباه نشود ما مسلمان هستیم اما پیرو اسلامی هستیم که بیش از یک میلیارد مسلمان میانه‌رو و معتدل از آن پیروی می‌کنند و از هرگونه افراط ورزی بدور هستیم.ما مسلمانانی معتدل هستیم و اساساً اهدافی را هم که دنبال می‌کنیم در تعارض با خواست افراط گرایان و مورد قبول جامعه و ملت ماست.بنابراین با هرگونه خشونت مخالف و خشونت و افراط را از جانب هر گروه،ملت و مذهبی محکوم می‌کنیم.

کوردستان میدیا: موضع سیاسی شما در مورد مبارزات ملیت‌های دیگر در ایران چیست؟ آیا با کنگره ملیت‌های ایران فدرال آشنایی و ارتباطی دارید؟
عرفان شهنوازی: ما ازهرگونه مبارزه‌ای که برای عدالت خواهی باشد حمایت می‌کنیم و از مبارزات ملیت‌های دیگر همچون ملت برادر کرد،عرب،ترکمن وترک‌ها حمایت می‌کنیم و مبارزات خود را جدا از مبارزات سایر ملل در جغرافیای ایران نمی‌دانیم و مسئله مهمتر اینکه ما ملیت‌ها در چارچوب ایران اشتراکات فراوانی داریم.و این اشتراکات مانع از آن می‌شود که ما خود را از آنان و یا مبارزاتشان جدا بدانیم.همه ما در جهت احقاق حقوق بنیادین و انسانی خویش در تلاش هستیم و اینکه دشمن همه ما مشترک و مهمتر اینکه در کلمه مظلوم ما همه مظلوم هستیم.

بنابراین ما خود را از ملت‌های برادر و دوست که دارای دشمنی مشترکو از منظر فرهنگی و تاریخی به یکدیگر بسیار نزدیک هستیم جدا ندانسته و از مبارزات آنان حمایت می‌کنیم و مبارزه خویش را بخشی از مبارزات ملیت‌های دیگر می‌دانیم.اساساً همه ما برای رهایی تلاش می‌کنیم از جبر و ستم و تبعیض حکومت مرکزی،اهداف و برنامه‌های ما یکی است.بنابراین همدرد و مشترکاً در مسیر درمان هستیم.

در رابطه با کنگره ملیت‌های ایران فدرال ما از مواضع کنگره حمایت و برای همکاری در رابطه با برنامه‌های سیاسی کنگره آمادگی داریم و استقبال می‌کنیم.کما اینکه ما با اکثر احزاب و سازمان‌ها در ارتباط هستیم.

کوردستان میدیا: مبارزات ملت کرد در کردستان ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا با احزاب کرد هماهنگی و ارتباطی دارید؟
عرفان شهنوازی: ما از مبارزات ملت برادر کرد حمایت می‌کنیم وارزیابی نمی‌شود گفت بلکه معتقد هستیم که مبارزات برادران کرد در حد بسیار عالی و شرایط کردستان مستعد و آماده است برای ایجاد یک سیستم خودمختار و انشاالله با توجه به تلاش‌های مستمر و مبارزات سازمان یافته و برنامه‌های سیاسی که احزاب کرد برای آینده کردستان عزیز دارند به زودی پاسخ خواهد داد.اگر شرایط منطقه و شرایط داخلی را مدنظر داشته باشیم هر دوی این شرایط به نفع مبارزات است و با توجه به اینکه سطح آگاهی سیاسی در کردستان در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و همچنین ملت کرد خواستار و حامی برنامه‌های سیاسی احزاب کرد هستند ما آینده کردستان را بهتر از حتی آینده بلوچستان می‌دانیم و معتقدیم که ملت کرد می‌تواند زودتر از ملت بلوچ در عرصه مبارزات ملی نتیجه بگیرد.

کوردستان میدیا: نکته ناگفته‌ای که در سوالات مطرح نشده و مایل به ابراز آن باشید لطف بفرمایید؟
عرفان شهنوازی: نکته‌ای که در رابطه با بحث باید از قلم می‌افتاد نیست اما در رابطه با مبارزات کلی و برنامه سیاسی مشترکی که اکثر قاطع ملیت‌ها دارند در این است که انشاالله در این رابطه حمایت ما ملیت‌های تحت ستم در جغرافیای ایران در سطح بین‌المللی و حزبی نسبت به یکدیگر بیشتر و چون هدف مشترک و دشمن مشترکی داریم نظریه غالب بر همین است که هیچگونه راهی برای جدایی و دوری از یکدیگر نیست و اگر حکومت مرکزی توانسته به ظلم و ستمش بر علیه ما ملل بیفزاید در عدم اشتراک ما در مبارزه بوده و این روزنه ضعف باعث سوء استفاده دشمن و بهره‌گیری از موقعیت بوده است و به لطف خداوند، در طی این سال‌ها هماهنگی‌ها بیشتر و حمایت ما ملل از یکدیگر بهتر و معتقدیم که هر چه هماهنگی و حمایت بین ما ملل تحت ستم بیشتر شود به همان اندازه دشمن مستاصل و ضعیف خواهد گشت.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٢٣ در این شمارە می‌خوانید:

ــ نان، آزادی، کرامت انسانی
ــ قدرت در سایه و دولت
ــ حمله به سوریه، واکنشی با ابعادی مختلف
ــ عرفان رهنمون در مصاحبه با "کوردستان": مبارزه برای دکتر شرفکندی، شیوه‌ای از زندگی بود که به آن معنا و مفهومی فلسفی و اخلاقی می‌بخشید
 • عرفان رهنمون در مصاحبه با \ عرفان رهنمون در مصاحبه با "کوردستان": مبارزه برای دکتر شرفکندی، شیوه‌ای از زندگی بود که به آن معنا و مفهومی فلسفی و اخلاقی می‌بخشید
  ما مردم کورد باید بدانیم که تحت اشغال قرار داریم و تاریخ استعمار نشان داده است که استعمارگر به سهولت از منافع سرزمین تحت اشغالش چشم پوشی نخواهد کرد و برای پایان دادن به این ستمگری باید خیزشی نوین در کوردستان صورت گیرد .
 • چرا هدف قرار دادن سلاح‌های شیمیایی در سوریه کافی نیستند چرا هدف قرار دادن سلاح‌های شیمیایی در سوریه کافی نیستند
  همین یک ‌هفته پیش بود که ترامپ در نظر داشت دو هزار سرباز آمریکایی را که در سوریه حضور دارند به کشور بازگرداند و به طور کلی از سوریه خارج شود.
 • حمله‌ به سوریه، واکنشی با ابعادی مختلف حمله‌ به سوریه، واکنشی با ابعادی مختلف
  آنچنان که پیش‌بینی می‌شد، واکنش نظامی به استفاده از سلاح شیمیایی از سوی رژیم اسد یک واکنش کاملا محدود بود. چند هدف محدود نظامی که بنا به گفته کشورهای غربی مراکز تولید سلاح‌های شیمیایی بودند مورد هدف قرار گرفتند. ترزا می، هدف از این حمله‌ را صرفا بازداشتن رژیم اسد از به کارگیری مجدد سلاح‌های شیمیای عنوان کرد.
 • قدرت در سایه و دولت قدرت در سایه و دولت
  در مورد چالش دوم نیز اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در صدا و سیما جمهوری اسلامی به حضور عوامل داخلی در چالش ارز، اشاره کرد و مصطفی تاجزاده در تویتی از چالش ارز به عنوان نقطه عطف در تقابل دولت در سایه با دولت حسن روحانی نام برد.
 • نشست اعضای اتحادیه کشورهای عرب با هدف اتحاد در برابر ایران و اورشلیم نشست اعضای اتحادیه کشورهای عرب با هدف اتحاد در برابر ایران و اورشلیم
  این نشست در شهر ظهران در منطقه نفت‌خیز شرق عربستان برگذار شد. انتخاب این مکان احتمالا بر این مبنا بوده که از تیر رس موشک‌های حوثی‌ها که عموما ریاض پایتخت و شهرهای جنوبی را هدف قرار می‌دهند، در امان باشد.
 • نان، آزادی، کرامت انسانی نان، آزادی، کرامت انسانی
  "انسانی که در فقر نگه داشته شده و انسانی كه هویت قومی، دینی و یا ملی‌اش انکار می‌گردد و مورد هجوم سیاست آسمیلاسیون فرهنگی و تحقیر قرار گرفته و یا تحت ستم جنسی زندگی می‌کند، انسانی‌ست که کرامت‌اش از او سلب گردیده".
 • چارچوبی برای فهم تنش در روابط روسیه با غرب چارچوبی برای فهم تنش در روابط روسیه با غرب
  وی همچنین در مصاحبه با تلویزیون سی.اس.پن مدعی شد که این اقدام نمونه‌ای از اقدامات متعددی است که روسیه بدون توجه به قواعد و عرف بین‌الملل انجام آن‌ها را انجام داده است و به همین دلیل است که کشورهای غربی با شدت عمل بیشتری با این مساله رو به رو شدند.
 • نگاهی به سخنان خامنه‌ای، در اول فروردین ٩٧ نگاهی به سخنان خامنه‌ای، در اول فروردین ٩٧
  فاکتور زمان، در حل چالش‌های داخلی و فاکتور تداوام ناامنی موجود در کشورهای که انقلاب اسلامی_ایرانی به آن‌ها صادر شده است، در مسائل خارجی از عواملی هستند که بر ابعاد چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در داخل و خارج می‌افزاید و می‌تواند چالش‌ها را به ابرچالش و غیره‌قابل حل تبدیل نماید.
 • تحقیر راهکاری برای آسمیله کردن تحقیر راهکاری برای آسمیله کردن
  در جامعه چند فرهنگی، چندآئینی و چند ملیتی ایران، هر کدام از بخش‌های اصلی جامعه، خود را صاحب هویتی مستقل و مختص به خود می‌دانند و هیچکدام خود را بخشی یا جزئی از دیگری محسوب نمی‌کند.
 • کنگره راسان، کنگره تغییر و نوآوری کنگره راسان، کنگره تغییر و نوآوری
  نکته قابل توجه اینکه برای دمکراتیک‌تر شدن موسسات حزبی، مدیر کل از سوی کنگره انتخاب و در مقابل مرکز سیاسی و کنگره پاسخگو می‌باشد.
 • ترویستم دولتی و حکومت ترور علیه کوردستان ترویستم دولتی و حکومت ترور علیه کوردستان
  در واقع مقاومت مردمی کوردستان، قبل از فتوای جهاد خمینی با خشونت و تعصبات ناسیونالیسم ایرانی روبررو بود اما بعد از اعلام جهاد از طرف خمینی، کوردستان هدف ارعاب و خشونت گروه‌های متعصب مذهبی و قومی قرار گرفت.
 • بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟ بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟
  درست است که تلاش‌های ملت کورد برای احقاق حقوق اولیه‌شان به جایی نرسیده و خسارات سنگین جانی و مالی را هم متحمل شده‌اند اما سرکوب ملت کورد برای کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه هم بدون هزینه نبوده است. کشور ترکیه برای سرکوب کوردها هر سال بطور مستقیم میلیاردها دلار هزینه می‌کند و بطور غیرمستقیم هم در اثر جنگ و ناامنی لطمات اقتصادی زیادی را متحمل می‌شود و حتی مجبور است برای ساکت نگاه داشتن کشورهای قدرتمند و موثر جهان امتیازات سیاسی زیادی بدهد.
 • پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق
  این گروه و ابومهدی مهندس برای فعالیت‌های‌شان تا قبل از ٢٠١١ از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست شناخته شده‌اند.
 • کرکوک، کرماشان، عفرین، نوروز کرکوک، کرماشان، عفرین، نوروز
  کوردستان در سالی که گذشت, شاهد وقایع متعدد تاریخی بود. وقایع تاریخی می‌توانند هم تلخ باشد و هم شیرین و نسبت به اهمیت آن، می‌تواند مقطعی از تاریخ را خلق کند و به نمادی از یک دوران تاریخی بدل شود.