• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
١٩ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٣٠ بهمن ١٣٩۶ خورشیدی  

مصطفی هجری پیروزی ترامپ را بە وی تبریک گفت

میلادی: ١٢-١١-٢٠١۶ - خورشیدی: ١٣٩۵/٠٨/٢٢ - ١١:٣۶ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
مصطفی هجری پیروزی ترامپ را بە وی تبریک گفت
کوردستان میدیا: دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران طی نامەای خطاب بە دونالد ترامپ، پیروزی وی را در انتخابات آمریکا تبریک گفت.

متن نامە:

جناب ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا


پیروزی شما در پنجاه و هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را صمیمانه تبریک می‌گوییم، امیدواریم طی دوران ریاست جمهوری خود بتوانید خدمات ارزندەای را بە مردم آمریکا داشتە باشید و در استقرار صلح و آشتی در خاورمیانه از طریق تامین حقوق ملی ملت‌‌های تحت ستم منطقه و همچنین کوتاه کردن دست دولت‌های تروریست و دیکتاتورها در این بخش از جهان موثر واقع شوید.

ملت کرد در این منطقه بیش از یک قرن است کە در راه آزادی، برابری و حقوق ملی خود مبارزە می‌كند و در همین راستا حزب من، حزب دمکرات کردستان ایران نیز مدت ٧١ سال است علیە رژیم‌های دیکتاتور حاکم بر ایران در این کشور مبارزە و فعالیت می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران بیش از سه دهە است که همە جنبش‌های آزادیخواهانه در ایران بە ویژه در کردستان ایران را سرکوب می‌کند و طی این مدت هزاران نفر از کنشگران سیاسی و کادر و پیشمرگه‌های حزب متبوع من را اعدام و ترور کردە است.

هم اکنون این رژیم نە تنها مردم کرد و سایر ملیت‌های ایران را سرکوب می‌کند، بلکە سیطره قدرت و نفوذ خود را بە صورت کم‌سابقه‌ای در خاورمیانه گشترش دادە و پیوستە درصدد ناآرامی، آشوب و جنگ و ویرانی است. بە همین سبب باورداریم برای رسیدن بە صلح و ثبات در خاورمیانه باید قدرت این رژیم محدود شده و تحت فشار، حقوق اولیه و سیاسی ملیت‌‌های ایران و ملت کرد را بە رسمیت بشناسد.

امیدواریم با همکاری و همیاری ملت‌های منطقه بە ویژه ملت کرد در این راستا موفق باشید.

حزب دمکرات کردستان ایران
دبیرکل
مصطفی هجری

٢١ آبان‌ماه ١٣٩٥ خورشیدی
١١نوامبر ٢٠١٦ی میلادی
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٨ در این شمارە می‌خوانید:

ــ مصاحبه با پرویز رحیم
ــ راسان و پیشمرگه
ــ زنان کوردستان در پیوند با راسان
ــ گفتگو با آرش صالح