• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢١ نوامبر ٢٠١٧ میلادی - ٣٠ آبان ١٣٩۶ خورشیدی  

جمهوری اسلامی و بازی انتخابات

میلادی: ١٨-٠۵-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٢/٢٨ - ١٣:١٩ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
جمهوری اسلامی و بازی انتخابات
ناصر اشرفی

انتخابات یکی از ابزارهای مهم سیستم‌های دموکراسی امروزی است. برای درک ماهیت انتخابات ایران، اشارەای گذرا بە سیستم دموکراسی لازم بە نظر میرسد.

اصول بنیادین یک دموکراسی:

١. مردم سالاری – مردم آزادانە انتخاب می‌کنند کسانی را کە خواست آنها را نمایندگی می‌کنند. در این رابطە تمام افراد بالغ دارای حقوق مساوی در انتخاب کردن و انتخاب شدن هستند.

٢. آزادی چاپ و آزادی بیان – بدین معنی کە بە فرد و گروه، قدرت بیان اندیشە و احساسات و چاپ و انتشار آن میدهد، بدون اینکە نهادی یا دستگاهی توان توقیف یا سانسور آن را داشتە باشد.

٣. آزادی جمع آوری اطلاعات و انتشار آن.

٤. امنیت حقوقی – بدین معنی کە همە افراد در برابر قانون حقوق یکسان دارند و در برابر تجاوز، قانون از آنها دفاع خواهد کرد. قوانین باید شفاف باشند و بیان شود چە چیز قانونی و یا غیرقانونی است. دادگاه نهادی مستقل از قدرت می‌باشند.

٥. آزادی تجمع و آزادی ایجاد انجمن‌ها و کلوب‌های متنوع.

در آن چنان جامعەای انسان، آزاد و آگاه بە نقش کلیدی خود در ساخت قدرت می‌باشد. انتخابات، ابزاری برای اعمال مدیریت جامعە توسط شهروندان میباشد.

و اما جمهوری اسلامی کە دارای ویژگیهای غریبی‌ست در جهان امروز:

١. نظام، دینی و مقدس است. صحبت از تغییر یا نقد آن، کفر محسوب می‌شود. چون موهبتی الاهی و ازلی و ابدی است.

٢. رهبر نظام، معصوم و مقدس است، سید و از سلالە رسول و امامان است. ولی فقیه و گروه عمامە داران بیت او خود را نمایندە مطلق خدا پنداشتە و حق ولایت و رهبری بر جان و مال امت مسلمان جهان را دارند.

٣. نیروهای مدافع نظام، بسان دو بازوی قدرت ولایت، شامل:

الف - قوە قضائیە (بازوی شرعی)، کە از میان طلاب حوزەهای دینی توسط بیت رهبری انتخاب می‌شوند. تفسیر و تطبیق شرع با منافع نظام و دستگاه رهبری هم وغم این دستگاه می‌باشد.

ب – نیروهای سرکوب، شامل سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، سپاه قدس و نهادهای عریض و طویل اطلاعاتی و باندهای ترور.

کارگزاران نظام، مجموعەای برای رتق و فتق امور امت و مملکت مانند مجلس شورای اسلامی و دولت می‌باشند. درست معمای انتخابات اینجاست. اینجا تنها فضایی برای نمایش مردم‌سالاری و فریب امت و جهان بیرون است. دستگاه رهبری، با ایجاد تونل‌های امنیتی، مهرەهای لازم این دو نهاد را انتصاب و بعد با بخشندگی بە امت اجازە انتخاب میدهد.

تاملی بر کارکرد این دو نهاد بحث برانگیز و خندە آور است. با نگاه بە کارزار بە اصطلاح مبارزە "انتخاباتی" کاندیداهای ریاست جمهوری، اوج فریب سیستم بە چشم می‌خورد. آنجا، حضرات همدیگر را افشا می‌نمایند و پروندە سرشار از دزدی، فساد و جنایت یکدیگر را بر ملا می‌نمایند، تا موجب رضایت خاطر منتقدین سادە لوح، و تسکینی برای مردم بە ستوه آمدە و ثروت بە تاراج رفتە ایران باشد.

بیت رهبری و بازوهای قدرتمندش، نظارە گر نمایش‌اند و بە این شیوە بە مردم می‌فهمانند کە این نهادها (مجلس، ریاست جمهوری و شوراها) چون از طرف امت انتخاب می‌شوند لاجرم جایزالخطا می‌باشند.

شگردی دیگر، نمایش چند جناحی و علم کردن اصلاح‌طلبی است. نظام مقدس، اپوزسیونی آبکی از درون خود سازمان دادە تا راه بر ایجاد و رشد اپوزیسون مردمی بگیرد، و متاسفانە در این راه تا کنون بسیار موفق بودە است. کم نبودند و نیستند گروەها و افرادی از فعالین چپ و لیبرال و دموکرات کە ریزە خوار بارگاه سران اصلاحات شدەاند و امید بە سرابە راهی پر خار و خون گذشتە و حال آنها بستەاند.

آدمی لازم نیست زیاد زیرک و کنجکاو باشد تا بفمهد شرکت کردن در بازی انتخابات بە معنی سقوط از استقلال فردی و در افتادن بە چاه تاریک تقلید و التماس دعا از مجتهد است. شرکت در انتخابات یعنی مهر تائید بر سیاست‌های جنگ‌افروزانە حاکمان و سکوت در قبال سیاست‌های ویرانگر اقتصادی، آموزشی و امنیت حقوقی. شرکت در انتخابات یعنی رضایت بە تجاوزات و تاخت و تاز نیروهای امنیتی بە حریم خصوصی خانوادەها و کشتار کولبران.

بعد از آن همە سال و آن همە وعدەهای دروغ، فریب خوردن و دوبارە رای دادن (بە هر جناحی) معنی اش برای حاکمان اینست کە مردم مطیع و فرمانبردار و همیشە در صحنە هستند. این بار دلگرمتر از پیش با پشتیبانی امت حزب الله بە جنگ جهانییان می‌روند.

اما اگر تحریم در سطح وسیعی پیش برود، بی شک لرزە بر پیکر نظام افتادە و متوجە میشوند کە مردم این بار فریب نخوردند. این بار وجە بین المللی رژیم زشت‌تر و بی اعتبارتر خواهد شد. مردم هم با احساس گرم پیروزی، قدرت را مزە کردە و با اطمینان خواستەهای حقوقی و واقعی خود را طلب می‌کنند. بدون شک روند دیگری آغاز خواهد شد، بە سوی رهایی و بازگشت کرامت انسانی، کە با وجود آن هیچ ستمگری توان بە بند کشیدن و پایمال نمودن حقوق او را نخواهد داشت.

محتویات این مقالە منعکس کننده دیدگاه و نظرات وب‌سایت کوردستان‌میدیا نمی‌باشد.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٢ در این شمارە می‌خوانید:

ــ تروریست به خانه‌ات برگرد
ــ جمهوری اسلامی، منجلابی که جامعه ایران را در خود کشید
ــ مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
ــ مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
 • مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
  شاید سلاح و زرادخانه برای مدتی اشغالگر را حفظ کند اما هیچگاه موجب مشروعیت آن نمی‌شود. حکومتی که نتواند رضایت مردم را جلب کند سرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت.
 • مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
  واضح است که به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است اما اولویت اصلی ترامپ و دولت آمریکا تا بدین لحظه مساله برجام است چرا که توافق مذکور در آینده این امکان را به ایران می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی را بار دیگر آغاز کند. آنچه که در این توافق بر آن تاکید شده است مساله سلاح اتمی است.
 • کرکوک و سه حقیقت کرکوک و سه حقیقت
  فجایعی که طی روزهای اخیر ملت کورد در کوردستان عراق با آن روبرو شد، بی‌شک یکی از بزرگترین فجایع تاریخ کورد می‌باشد که تا مرز تحقق برخی از رویاهای خود نزدیک شده بود اما به ناگاه تمام این رویاها را به کابوسی وحشتناک بدل کردند! تراژدی تلخ کرکوک سه حقیقت را برایمان به اثبات رساند:
 • میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه) میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه)
  امروزه در این شرایط که خاورمیانه تاریخی دیگر را رقم می‌زند و جولانگاه ابر قدرت‌ها شده است بدون شک بازیگران منطقه هم ساکت ننشسته‌و خود را به عاملی تبدیل می‌کنند تا از کاروان تغییرات جا نمانند.
 • قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست
  لازم به ذکر است در تحلیل فوق قدرت نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان هم‌پیمانان کشورهای منطقه در نظر گرفته نشده است و بدون شک حمله ایران به شهرهای اسرائیل و یا جنگ میان‌مدت و طولانی‌مدت با عربستان که به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد شد واکنش نظامی آمریکا و احتمالا مصر و اردن و کشورهای عربی دیگر را در پی خواهد داشت و حباب عمق استراتژیک رژیم ایران بسیار سریع‌تر خواهد ترکید.
 • راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک
  سال گذشته درحالی که یک سال از اعلام رسمی راسان گذشته بود، مردم کوردستان ایران با به راه انداختن و شرکت فعال در کمپین "نورز جامانه" یا "زه‌ماوه‌ندی جامانه‌" یک حماسه تاریخی ثبت کردند. این حماسه تاریخی در روز رفراندوم کوردستان عراق نیز با کمپین "زه‌ماوه‌ندی ئالا" تکرار شد. رژیم که همواره تلاش کرده واقعیت مساله کورد را انکار یا منحرف نماید، این سیاست خود را با این حضور گسترده مردم کوردستان ایران در خیابان‌ها، شکست خورده قلمداد کرده و قصد داشت به هر طریقی در برابر آن بایستد.
 • ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ
  اتوریتەی اشغالگری و ذهنیت‌های تمامیت‌خواە، آنگاە کە منافع خود را برای خود و منافع دیگران را نیز برای خودشان فرمولە می‌کنند، آزادی و حقوق افراد را با خیرەسری مشروط می‌کنند و خط قرمز را برای خواستەهای دمکراتیک دیگران تعیین می‌کنند.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  یا باید از مشکلات کشاورزها آگاه باشیم که به عنوان مثال دولت طی برنامه‌ای از پیش تعین شده اقدام به خرید ارزان محصولات آن‌ها می‌کند.
 • زندانی سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی وجود ندارد
  در سرزمینی تحت سلطه دیکتاتوری و فاشیست، چیزی به نام زندانی سیاسی نمی‌تواند معنایی داشته باشد و اصلا دال مناسبی برای اشاره به چیزی واقعی نیست. در واقع مفهوم زندانی سیاسی می‌تواند مفهومی گمراه‌کننده و تحریف‌کننده باشد.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".
 • مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد
  در این تیم ترور افرادی از حزب‌الله لبنان، یکی از اعضای شیعه لبنان و خود ایرانی‌ها که همگی در ایران و تحت نظارت سپاه پاسداران و و سازمان اطلاعات آموزش دیده بودند، به صورت مشترک و طی برنامه‌ای از پیش تعین شده، ترور مذکور را انجام می‌دهند.
 • دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد
  دولت مستقل کوردستان در جنوب هم بنیاد نهادن اراده ملی است و هم گامی تاریخی مهمی است که شاید امروز نتوان به روشنی و وضوح لذت‌ها و رنگ‌های آن را مشاهده کرد اما همانقدر که دشمنان کورد و به ویژه جمهوری اسلامی از این امر خشمگین و با تمام توان آنرا مورد تهدید قرار می‌دهند و تعدای به اصطلاح روشنفکر فارس، اما در واقع متحجر و فاشیست که ادامه جمهوری اسلامی‌اند از استقلال کوردستان به هراس افتاده‌اند که این خود اشاره‌ای‌ست به حقیقت دولت مستقل کوردستان.
 • کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران
  در حال حاضر در زندان‌های رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران زندانیان زیادی وجود دارند که تنها جرم آن‌ها حمایت و دفاع از حقوق این کودکان است اما متاسفانه حاکمیت این افراد را که چیزی جز قائل شدن حق زندگی برای کودکان این سرزمین و آب و خاک خواستار نیستند را مجرم دانسته و آن‌ها را دشمن نظام و اسلام قلمداد می‌کند.