• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
٢٠ آگوست ٢٠١٧ میلادی - ٢٩ مرداد ١٣٩۶ خورشیدی  

نمایش انتخابات در فضایی کاملا امنیتی برگزار می‌شود

میلادی: ١٩-٠۵-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٢/٢٩ - ١۶:٠۴ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
نمایش انتخابات در فضایی کاملا امنیتی برگزار می‌شود
کوردستان میدیا: بدلیل ترس فراگیر رژیم از احتمال وقوع حالت اضطراری و غیرقابل کنترل، نیروهای نظامی و پاسدار فراوانی در مناطق مختلف کردستان مستقر شدەاند.

بنابر خبر رسیده به سایت "کوردستان میدیا" علی‌رغم عدم حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای، رژیم تعداد کثیری از نیروهای نظامی، پاسدار و لباس شخصی خود را در مناطق مختلف کردستان مستقر ساخته است و فضای امنیتی شدیدی را بر کردستان حاکم کرده است.

بنابر اطلاعات رسیده فضایی غیرمعمول بر شهر سقز حاکم است و تا زمان تنظیم این خبر شمار بسیار کمی به پیشوازی انتخابات رفتەاند. بسیاری از دکان و بازارها بسته است در حالی در چنین ساعاتی از روز جمعه، بازارهای شهر سقز شلوغ بوده است. مردم یا به گشت و گزار در طبیعت رفتەاند یا در خانەی خود ماندەاند و نهایتا حوزەهای رای‌گیری خالی رای دهندگان است و نیروهای حکومتی با بلندگو و گشت در خیابان‌ها و کوچەها از مردم می‌خواهند که به پای صندوق‌های رای بیایند.

بنابر گزارش خبرنگار کوردستان میدیا علت حضور مردم در برخی از حوزەهای رای را به وام ١٠٠ میلیون تومانی که دولت به هر کاندید به صورت وام پرداخته می‌داند تا از این طریق بتواند مردم بیشتری را به پای صندوق‌های رای بکشاند.

خبرنگار کوردستان میدیا در روستای "حاجی لکی" از توابع بوکان نیز از عدم حضور مردم در پای صندوق‌های رای خبر می‌دهد و متذکر می‌شود که مردمی که تعدادشان به انگشتان دست نمی‌رسید در پای صندوق‌های رای حاضر شدند.

در همین ارتباط نیز خبری مبنی بر حضور گسترده مردم در اطراف جاده "کوه سیاه" یا "کوه رەش" به سایت رسیده است که بدلیل ترک شهر از سوی مردم و رفتن به دامن طبیعت و تحریم انتخابات روی داده است.

همچنین از شهر مریوان نیز خبر رسیده است که علی‌رغم وعده و وعید کاندیداها و حتی تهدید مردم در بعضی از مناطق، شهروندان این شهر حاضر نبودەاند که به پای صندوق‌های رای بروند.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٠٦ در این شمارە می‌خوانید:

ــ اراده معطوف به مقابله با سرکوب
ــ دوست و یاور مبارزه‌ای
ــ کورد نماینده، نماینده‌ی کورد
ــ مصاحبه اختصاصی روزنامه کوردستان با یک فعال سیاسی-اجتماعی کرماشانی