• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
٢٠ آگوست ٢٠١٧ میلادی - ٢٩ مرداد ١٣٩۶ خورشیدی  

انفجاری شهر سنندج را به لرزه درآورد

میلادی: ١٩-٠۵-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٢/٢٩ - ١۶:٢٧ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
انفجاری شهر سنندج را به لرزه درآورد
کوردستان میدیا: شب پنجشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٦ شمسی، صدای انفجاری مهیب ساکنان نزدیک محله "فیض آباد" و آپارتمان‌ها اطراف آنرا مضطرب ساخت.

بنابر خبر رسیده به سایت کوردستان، انفجاری مهیبی ساکنان محلەی فیض‌آباد سنندج و آپارتمان‌های اطراف آنرا به لرزه درآورده و موجب اضطراب ساکنان این منطقه از شهر شد.

بنابر خبر رسیده ساکنان این محله اعلام کردەاند که در ساعت ١١ شب به وقت سنندج صدای انفجاری مردم را شکه و مضطرب ساخته است.

بنابر گزارشات رسیده، رژیم در آستانه انتخابات سازمان‌های امنیتی خود را فعال ساخته تا با ایجاد فضای رعب و وحشت از هرگونه اقدام خودجوشی از سوی مردم جلوگیری کند.

تاکنون دلیل و منبع این انفجار مشخص نشده است.

رژیم در شهرها و مناطق مختلف کردستان امکانات چشم‌گیر و وسیعی برای حفاظت از خود در مقابل حرکات اعتراضی ملت کرد صرف می‌کند اما وقایع و رویدادهای متعددی روی می‌دهند که امنیت توخالی و پوشالی رژیم را زیر سئوال می‌برد.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٠٦ در این شمارە می‌خوانید:

ــ اراده معطوف به مقابله با سرکوب
ــ دوست و یاور مبارزه‌ای
ــ کورد نماینده، نماینده‌ی کورد
ــ مصاحبه اختصاصی روزنامه کوردستان با یک فعال سیاسی-اجتماعی کرماشانی