• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢٢ نوامبر ٢٠١٧ میلادی - ٠١ آذر ١٣٩۶ خورشیدی  

ترقه‌بازی، بهانەی حکومت وحشت

میلادی: ١٣-٠۶-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٣/٢٣ - ١٢:٣٨ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
ترقه‌بازی، بهانەی حکومت وحشت
کریم پرویزی

طی حملات و وقایع روز چهارشنبه در تهران -١٧خرداد- که بنابر اطلاعیەهای سازمان‌های اطلاعاتی ایران، ١٧ کشته و قریب به پنجاه زخمی برجای گذاشت، آنچه که در دید عموم جهان آشکار و هویدا شد و طی آن جهانیان شاهد چهرەی حقیقی رژیم اسلامی ایران بودند عبارت است از:

- سال‌هاست که رژیم اسلامی ایران سرچشمه اصلی آشوب و اغتشاش در منطقه و حامی بی چون و چرای تروریسم بین‌المللی‌ست و مخفیانه با گروەهای تروریستی سلفی جهادی ارتباط داشته و دارد. جای بسی شگفتی‌ست که رژیمی بر مبنای تفکر ولایت فقیهی با گروەهای افراطی سلفی جهادی رابطه و همکاری داشته باشد، گروەهای که هستی خود رادر تقابل با افکاری همچون جمهوری اسلامی ایران تعریف می‌کنند!!

اما طی واقعەای همچون حملات ١٧ خرداد در تهران آشکار شد که تروریسم تغذیه شده از سوی جمهوری اسلامی گریبان خود او را نیز خواهد گرفت و یکی از همین متحدان در دل پایتخت و در مجلس و در محوطەی قبر موسس رژیم‌اش سر برمی‌آورد و نیش خود را می‌زند.

درگیری میان تروریسم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران با سلفی جهادی و داعش، نشانەی برحق بودن یکی از طرفین نیست بلکه بیانگر تضادموقتی منافع آن‌هاست و احتمالا این دو اهریمن دوباره به نوعی توافق رسیده و به همپیمان همدیگر مبدل شوند.

- سپاه پاسداران و سازمان‌های اطلاعاتی و سرکوبگر رژیم به صورت گستردەای تبلیغات می‌کردند که گویی امنیت "حرم" را در عراق و سوریه تامین می‌کنند! اینگونه نشان می‌دادند که در خاورمیانەی جنگ‌زده، امنیت ایران و مناطق شیعه نشین خاورمیانه را تنها آن‌ها تامین کردەاند. اما این واقعیت را مخفی می‌کردند که با القاعده، طالبان، داعش و... توافقات و ارتباطات سری و پنهانی دارند و از این گروەها با این شرط حمایت می‌کند که در ایران و مناطق مدنظر رژیم هیچ عملیاتی انجام ندهند!

در رویدادی همچون هجوم به مجلس رژیم و قبر خمینی آشکار شد که سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر رژیم تنها برای سرکوب و شکنجەی مردم عادی و وبلاگ‌نویسان و دانشجویان و زنان "بدحجاب" دست‌بزن دارند و امنیت پوشالی‌ که مدعی آن بودند با جرقەای به باد فنا می‌رود، به گونەای که تنها پنج فرد مسلح داعشی توانستند پایتخت و سرتاسر ایران را ناامن کرده و رژیم را ناچار به اعلام حالت آماده باش در کل ایران کنند.

- خامنەای از ترس این گروه کوچک مسلح دچار هراسی فراگیر شده بود و نمی‌دانست که چه بگوید، اگر چه این رویداد را به "ترقەبازی" تشبیه کرده بود! اما به تمام نیروهای رژیم فرمان آماده باش داده بود و تنها به این امر هم اکتفا نکرده بود و به چماق بدست‌هایش فرمان "آتش به اختیار" صادر کرد.

در چنین شرایطی که نابودی امنیت پوشالی رژیم، استیصال شدید سیستم مطبوع‌اش را در پی داشت -احتمالا متحدش –داعش- در اجرا کردن پیش از موعد توافق انجام شده زیاده روی کرده باشد!-دست به سرکوب و تهدید و ارعاب در سراسر ایران زد و در همین راستا در چندین نقطەی ایران افراد بسیاری را بازداشت کرده و با روانه کردن نیروهای امنیتی به خیابان‌ها اقدام به ایجاد وحشت در میان معترضین کرد.

اما از همه مهتر، سیاستپلید رژیم در قبال کردستان است که قصد دارد به بهانەی وقایع اخیر، کردستان و کرد و جنبش حق‌طلبانەی این ملت را به عنوان تروریست معرفی کند و اینگونه نشان دهد که کردستان مرکز و پایگاه تروریسم است.

این در حالی‌ست که گروه‌های تندرو اسلامی در کردستان با آگاهی ونظارت دستگاهای اطلاعاتی رژیم گسترش یافته و حتی از طرف دستگاهای رژیم زمینەی مناسبی برای پیشرفت آنها مهیا شده تا بتوانند جوانان کرد را منحرف کرده و آنها را به منظور انجام عملیات‌های انتحاری به افغانستان، عراق، سوریهو... بفرستند.

رژیم اسلامی با این کار چندین هدف را تعقیب می‌کرد از سوییذهن جوانان کرد را از مسائل ملی دور نگه می‌داشت و هم با قدرتمند کردن گروه‌های تندرو اسلامی، مانع از گسترش تفکرات ملی-دموکراتیک در جامعه می‌شدو از سوی دیگر سوخت انسانیمورد نیاز برای آشوب و بمب گذاری‌هایش را در کشورهای دیگر تامین می‌کرد.اما حال که زبانه‌های آتش رو به خود رژیم زبانه کشیده، دیگر نمی تواند خود را غسل تعمید دهد و کردستان را متهم سازد.

جنبش ملی-دموکراتیک کردستان، بنابر بنیادهای فکری خود مخالف سرسخت ایدئولوژی ولایت فقیه و ضد تفکرات تندرویی سلفی‌های جهادی مانند القاعده و داعش است و ولایت فقیه و داعش را به مانند دو روی یک سکه با بنیادهای فکری ضدبشریتعریف می‌کند.تاریخچه جمهوری اسلامی نشان داده که در تمامی رویدادها و اتفاقات، سیاست‌های شوم و شیطانی در پیش گرفته و از گفتمان جهانی و منطقەای ضدتروریسم، برای سرکوب معترضین و آزادیخواهان سواستفاده می‌کند.

رژیم اسلامی ایران در گذشته نیز تهمت‌های ناروای زیادی به جنبش آزادیخواهانه کردستانزده است، از وابستگی به بیگانه، ساخته و پرداخته دست امپریالیسم، جاسوس صهیونیسم و... گرفته تاحمایت عربستان و اسرائیل از "راسان" کردستان ایران و تحرکات پیشمرگه در این اواخر. اما جنبش برحق ملی-دموکراتیک کردستان از این تهمت‌ها دور بوده و تاریخ به روشنی گواهی می‌دهد که جنبش کردستانجنبشی کاملا بر حق و انسانی بوده و هست و این جمهوری اسلامی‌ست که سرچشمه و حامی تروریسم بین‌المللی بوده و در این میان کرد و حزب دمکرات در جبهەی مقدم مبارزه برای کسب آزادی و مخالفت با تروریسم قرار دارد و آن زمان که حزب دمکرات و رهبرانش، ترور و فعالیت‌های تروریستی رامحکوم می‌کردند، جمهوری اسلامی ایران گروەهای تروریستی‌اش را در اروپا و لبنان و بعد‌ها در عراق و سوریه گسترش می داد.

آنچکه در پایان این جستار باید به آن اشاره کرد این است که، تلاش‌های جمهوری اسلامی برای پنهان کردن کارنامه‌ی تروریستی خود و بدنام کردن کردستان و جنبش ملی دمکراتیک کرد، تلاشی‌ست بیهودهکه هیچ سودی برای رژیم نداردچرا کهآنچنان در آشوب‌ها و باتلاق موجود در منطقه فرو رفته که با تهدید و فشار و آدرس اشتباه دادن دیگرنمی‌تواند خود را از غرق شدن در گردابی که خود درست کرده رهایی بخشد.جنبش بر حق کردستان و آزادیخواهان کرد هیچ نیازی به تبرئه خویش و استدلال برای مبرا کردن خود از تهمت‌های جمهوری اسلامی ندارند،بلکه این جنبش با کارنامه و تاریخچه پاک و انسانی‌اشدر محضر جهانیان به جنبشی آزادیخواه و حق‌طلب شناخته شده و این جمهوری اسلامی‌ست که از او به عنوان منشا تروریسم و آشوب در منطقه یاد می‌شود.

جنبش کرد در جایگاه " متهم" قرار نگرفته است که جمهوری اسلامی قاضی آن دادگاه باشد، بلکه جنبش کردستان برای حقوق برحق‌اش مبارزه می‌کند و ولایت فقیه نیز برای تداوم بقا خود هم‌پیمان داعش است و مار دو سر تروریسم در منطقه متهم اصلی است. در واقع جنگ علیه تروریسم تنها آن وقت به پیروزی می‌رسد که هم جمهوری اسلامی ایران و هم جریان سلفی جهادی–که به مانند عاشق و معشوق‌اند- سرکوب شوند و هر دو با هم نابود شوند.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٢ در این شمارە می‌خوانید:

ــ تروریست به خانه‌ات برگرد
ــ جمهوری اسلامی، منجلابی که جامعه ایران را در خود کشید
ــ مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
ــ مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
 • مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
  شاید سلاح و زرادخانه برای مدتی اشغالگر را حفظ کند اما هیچگاه موجب مشروعیت آن نمی‌شود. حکومتی که نتواند رضایت مردم را جلب کند سرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت.
 • مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
  واضح است که به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است اما اولویت اصلی ترامپ و دولت آمریکا تا بدین لحظه مساله برجام است چرا که توافق مذکور در آینده این امکان را به ایران می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی را بار دیگر آغاز کند. آنچه که در این توافق بر آن تاکید شده است مساله سلاح اتمی است.
 • کرکوک و سه حقیقت کرکوک و سه حقیقت
  فجایعی که طی روزهای اخیر ملت کورد در کوردستان عراق با آن روبرو شد، بی‌شک یکی از بزرگترین فجایع تاریخ کورد می‌باشد که تا مرز تحقق برخی از رویاهای خود نزدیک شده بود اما به ناگاه تمام این رویاها را به کابوسی وحشتناک بدل کردند! تراژدی تلخ کرکوک سه حقیقت را برایمان به اثبات رساند:
 • میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه) میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه)
  امروزه در این شرایط که خاورمیانه تاریخی دیگر را رقم می‌زند و جولانگاه ابر قدرت‌ها شده است بدون شک بازیگران منطقه هم ساکت ننشسته‌و خود را به عاملی تبدیل می‌کنند تا از کاروان تغییرات جا نمانند.
 • قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست
  لازم به ذکر است در تحلیل فوق قدرت نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان هم‌پیمانان کشورهای منطقه در نظر گرفته نشده است و بدون شک حمله ایران به شهرهای اسرائیل و یا جنگ میان‌مدت و طولانی‌مدت با عربستان که به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد شد واکنش نظامی آمریکا و احتمالا مصر و اردن و کشورهای عربی دیگر را در پی خواهد داشت و حباب عمق استراتژیک رژیم ایران بسیار سریع‌تر خواهد ترکید.
 • راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک
  سال گذشته درحالی که یک سال از اعلام رسمی راسان گذشته بود، مردم کوردستان ایران با به راه انداختن و شرکت فعال در کمپین "نورز جامانه" یا "زه‌ماوه‌ندی جامانه‌" یک حماسه تاریخی ثبت کردند. این حماسه تاریخی در روز رفراندوم کوردستان عراق نیز با کمپین "زه‌ماوه‌ندی ئالا" تکرار شد. رژیم که همواره تلاش کرده واقعیت مساله کورد را انکار یا منحرف نماید، این سیاست خود را با این حضور گسترده مردم کوردستان ایران در خیابان‌ها، شکست خورده قلمداد کرده و قصد داشت به هر طریقی در برابر آن بایستد.
 • ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ
  اتوریتەی اشغالگری و ذهنیت‌های تمامیت‌خواە، آنگاە کە منافع خود را برای خود و منافع دیگران را نیز برای خودشان فرمولە می‌کنند، آزادی و حقوق افراد را با خیرەسری مشروط می‌کنند و خط قرمز را برای خواستەهای دمکراتیک دیگران تعیین می‌کنند.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  یا باید از مشکلات کشاورزها آگاه باشیم که به عنوان مثال دولت طی برنامه‌ای از پیش تعین شده اقدام به خرید ارزان محصولات آن‌ها می‌کند.
 • زندانی سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی وجود ندارد
  در سرزمینی تحت سلطه دیکتاتوری و فاشیست، چیزی به نام زندانی سیاسی نمی‌تواند معنایی داشته باشد و اصلا دال مناسبی برای اشاره به چیزی واقعی نیست. در واقع مفهوم زندانی سیاسی می‌تواند مفهومی گمراه‌کننده و تحریف‌کننده باشد.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".
 • مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد مصطفی هجری در ٢٥مین سالیاد ترور دکتر صادق شرفکندی: با تمام توطئه‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی و سایر رژیم‌های مستبد علیه ملت کورد اجرائی کردند، نه تنها نتوانستند کورد را به زانو درآورند بلکه امروزه کورد در شرایط مناسب سیاسی قرار دارد
  در این تیم ترور افرادی از حزب‌الله لبنان، یکی از اعضای شیعه لبنان و خود ایرانی‌ها که همگی در ایران و تحت نظارت سپاه پاسداران و و سازمان اطلاعات آموزش دیده بودند، به صورت مشترک و طی برنامه‌ای از پیش تعین شده، ترور مذکور را انجام می‌دهند.
 • دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد دولت کوردستان، جغرافیایی برای زندگی آزاد
  دولت مستقل کوردستان در جنوب هم بنیاد نهادن اراده ملی است و هم گامی تاریخی مهمی است که شاید امروز نتوان به روشنی و وضوح لذت‌ها و رنگ‌های آن را مشاهده کرد اما همانقدر که دشمنان کورد و به ویژه جمهوری اسلامی از این امر خشمگین و با تمام توان آنرا مورد تهدید قرار می‌دهند و تعدای به اصطلاح روشنفکر فارس، اما در واقع متحجر و فاشیست که ادامه جمهوری اسلامی‌اند از استقلال کوردستان به هراس افتاده‌اند که این خود اشاره‌ای‌ست به حقیقت دولت مستقل کوردستان.
 • کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران کودکان، قربانیان اصلی رژیم فاشیستی ایران
  در حال حاضر در زندان‌های رژیم فاشیستی جمهوری اسلامی ایران زندانیان زیادی وجود دارند که تنها جرم آن‌ها حمایت و دفاع از حقوق این کودکان است اما متاسفانه حاکمیت این افراد را که چیزی جز قائل شدن حق زندگی برای کودکان این سرزمین و آب و خاک خواستار نیستند را مجرم دانسته و آن‌ها را دشمن نظام و اسلام قلمداد می‌کند.