• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢۵ نوامبر ٢٠١٧ میلادی - ٠۴ آذر ١٣٩۶ خورشیدی  

دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی و جنگ نرم علیه کوردستان

میلادی: ٢٣-٠٨-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠۶/٠١ - ١٩:۵۶ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی و جنگ نرم علیه کوردستان
آگری اسماعیل‌نژاد

ترجمه: پژمان شریعتی

دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی در کوردستان


روز بیست‌و‌هفتم تیرماه سال ١٣٩٦، روزنامه کیهان که در حقیقت تریبون بیت خامنه‌ای‌ است، در مقاله‌ای تحت عنوان "همه‌پرسی موزائیکی را نمی‌پذیریم" علاوه بر تحلیل همه‌پرسی کوردستان عراق که قرار است در مهرماه ١٣٩٦ برگزار شود، به آشکار سازی چند دیدگاه امنیت داخلی رژیم در ارتباط با کوردستان نیز پرداخت. اگر بخواهیم بنابر سخنان و مواضع بیان شده از سوی مسئولان و یا منتشر شده از سوی رسانه‌های رژیم در رابطه با کوردستان به یک جمع‌بندی در باب دیدگاه امنیتی رژیم بر کوردستان دست یابیم می‌توان گفت:

رژیم در دو سطح، دیدگاه امنیتی درازمدت بر کوردستان دارد:

١- کوردستان ایران به عنوان بخشی از جغرافیای تحت سلطه جمهوری اسلامی، نقطه ضعف امنیتی این رژیم است، به دو دلیل اصلی:
الف: جمهوری اسلامی به عنوان یک سیستم توتالیتر نتوانسته و نمی‌تواند، سیاست توتالیتر اجتماعی-فرهنگی خود را در کوردستان پیاده کند و ناچار است مستمرا آنرا در چارچوب سیاست نژادپرستانه‌ی اجتماعی-فرهنگی خلاصه کند.

ب: در کوردستان ایران حداقل طی ٩٢ سال گذشته و پس از ظهور افکار و تلاش برای تاسیس دولت-ملت، در چارچوب جغرافیای ایران مستمرا جنبشی انقلابی در جریان بوده و هست که در راستای دفاع از حقوق کورد حرکت کرده و در واقع به مقابله با پروژه‌ی ملت-دولت سازی فارس‌ها پرداخته است.

٢-مساله کورد در منطقه خاورمیانه به دو دلیل به عنوان نقطه ضعف امنیت جمهوری اسلامی محسوب می‌شود:

الف: مساله کورد در تمام بخش‌های کوردستان براساس مشارکت هم سطح در قدرت و مدیریت کشور پایه‌ریزی شده است، روی دیگر این سخن بدین معناست که مساله کورد در ذات خود تضمین کننده دمکراسی است و رژیم اسلامی، دمکرسی را در منطقه خاورمیانه تهدیدی بر سیستم سیاسی خود می‌داند.

ب: بی‌گمان هرگونه پیشرفتی در مورد مساله کورد در بخش‌های دیگر کوردستان مستقیما بر مساله کورد در کوردستان ایران نیز تاثیرگذار خواهد بود و می‌توان به مانند پشتیبان و حتی به عنوان نیرویی محرک جنبش کوردستان ایران از آن یاد کرد.

هنگامی که دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی را بر مساله کورد، با بحران آب در خاورمیانه(کوردستان به عنوان تنها مرکز آب در خاورمیانه) و استراتژی هلال یا کمربند شیعه گره می‌خورد، موجب آن می‌شود تا بیت خامنه‌ای اعلام کند که: "شمالغرب کشور، برای چهل سال آینده نقطه ضعف امنیتی ماست".

بنابراین در استراتژی امنیت رژیم، کوردستان مساله‌ای است که شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی، پروژه ملت-دولت فارس، عمیق شدن بحران آب و استراتژی کمربند شیعه در منطقه -که رویای مشترک ناسیونالیسم فارس و شیعه‌گرایی ایرانیست- را با تهدید جدی روبرو می‌سازد، به همین خاطر نیز تحلیل‌گر سپاه و بیت خامنه‌ای آشکارا معترف است که چهل سال آینده، ٤٠ سال رویارویی کوردستان با دستگاه‌های امنیتی و سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی است.

بخش دوم:

جنگ نرم جمهوری اسلامی در کوردستان


اگر تعریف امنیتی بودن مساله‌ی کورد -چه در سطح کوردستان و چه خارج از آن- را از سوی جمهوری اسلامی در کنار مبحثی به نام "جنگ نرم" قرار دهیم، پر واضح و مبرهن است که راهکارها و زمینه‌های رودررویی جمهوری اسلامی با کوردستان تنها تفنگ و سرکوب عریان نیست، بلکه سرکوب و انکارها تحت شرایط و زمینه‌های متفاوت تغیر کرده و بنابر هدف اما در یک راستا و به شیوه‌های گوناگون، کوردستان از سوی جمهوری اسلامی به میدانی برای تست و آزمایش توانائی‌های سازمان‌های سرکوبگر رژیم بدل می‌شود و نهایتا رژیم با بکارگیری هم زمان سرکوب عریان و سرکوب یا جنگ نرم در پی نابود کردن جنبش کوردستان است.

برای روشن‌تر شدن تنها بخشی از جنگ نرم رژیم علیه کوردستان به عنوان مثال می‌توان، به ارتش سایبری جمهوری اسلامی اشاره کرد. کاملا واضح است که استراتژی ارجع این "ارتش" اخلال و حمله به نهادهای کامپیوتری کشورهای دنیا است و بنابر گزارشات منتشر شده از سوی این سازمان تا کنون چندین بار ساختارهای کامپیوتری کشورهای مختلف دنیا را مورد هجوم قرار داده‌اند. از جمله‌ی این حملات می‌توان: هجوم به سایت تویتر، هک کردن سایت مشهور بایدو که بزرگترین سایت جستجوگر کشور چین است، اشاره کرد.

استراتژی دوم که "ارتش سایبری ایران" از آن پیروی می‌کند، حمله به سیستم‌های کامپیوتری و اینترنتی اپوزیسیون ایران است و شاید نکته‌ی قابل ملاحظه در اینجا، همزمانی اعلام موجودیت "ارتش سایبری ایران" با رویدادهای بعد از انتخابات سال ١٣٨٨ است، در حالی که ارتش مذکور قبل از آن و در سال ١٣٨٤ شمسی به صورت سری و از سوی سپاه، تاسیس شده بود.

در زمینه مقابله با اپوزیسیون یکی از ارگان‌های این ارتش، "سازمان جهت‌دهی اطلاعات" است. واضح است که در عصر اطلاعات، با توجه به اینکه منابع کسب اطلاعات بسیار است، اما همین تعدد منابع و حجم گسترده اطلاعات موجب شده، نوعی سردرگمی اطلاعاتی به وجود آید. به این معنا که تکثر منابع باعث نشده که ضریب صحت اطلاعات افزایش یابد و آگاهی را ارتقا دهد، بلکه بیشتر موجب افزایش شک و تردید در مخاطب شده است، به گونه‌ای که در عوض روشن‌تر شدن رویدادها و موضوعات، بر ابهام و گنگی آن‌ها افزوده است و در این میان رژیم از این ویژگی " عصر اطلاعات" که مخاطب را در مقابل تجمع اطلاعات و اتفاقات قرار می‌دهد، به عنوان ابزاری در علیه فلسفه وجودی اطلاعات استفاده می‌کند.

برای روشن‌تر شدن بیشتر بحث باید گفت که مخاطب به طور ناخواسته و حتی با وجود احتمال تسلط بر زبان‌های دیگر و بنابر ویژگی" عصر اطلاعات" ،که اطلاعات فراتر از جغرافیا و زبان است، دچار تجمع اطالاعاتی شده و بی آنکه مایل باشد این تجمع چنان بستری را مهیا می‌کند که خارج از اراده مخاطب، اطلاعات نادرست، متفاوت و حتی ‌غیرضروری به او تزریق شود؛ به گونه‌ای که می‌توانیم بگوییم اطلاعات، مخاطب را مورد هجوم قرار داده است.

هجوم اطلاعات و تجمع آن موجب شده که مخاطب خود را با اطلاعات درگیر نکند یا بهتر است بگوییم که توانایی تمیز درستی اطلاعات را ندارد و این برای رژیمی به مانند جمهوری اسلامی این فرصت را ایجاد کرده است، که از طریق سازمان‌هایی مانند" جهت‌دهی اطلاعات" مخاطب جامعه ایران را دچار "پدیده هجوم اطلاعات" کند.

پدیده هجوم اطلاعات کاملا بلعکس سانسور و حذف اطلاعات است. در هجوم اطلاعات مخاطب با حجم کثیری از اطلاعات مواجه می‌شود و این هم نوعی از تجمع اطلاعات است و هم سیلابی از اطلاعات. بدین معنا که حجم زیادی از اطلاعات در اختیار مخاطب قرار می‌گیرد که به آنها نیازی ندارد و دانستن و ندانستن آنها هیچ تاثیری در زندگی او نخواهد داشت، اما این دو پدیده یعنی تجمع اطلاعات و سیلاب اطلاعات مخاطب را دچار دو وضعیت می‌کند:

یکم: اطلاعات ضروری در میان اطلاعات غیرضروری گم شود.

دوم: مرز میان اطلاعات درست و غلط از میان می‌رود و مخاطب به راحتی نمی‌تواند دروغ را از راست تمیز دهد و مجزا کردن این مرزها به توانای بالایی نیازمند است و این امر سطح ابهام را افزایش داده و مخاطب دچار شک و تردید می‌شود.

تمامی این موضوعات باعث می‌شود که جامعه هم در سطح اجتماعی و هم در سطح انفرادی به عنوان مخاطب از کنار اطلاعات بگذرد و اطلاعات و رویدادها هیچگونه تاثیری بر او نداشته باشد و موجب آن نشود که موضعی هدفمند داشته باشد یا اینکه در میان شک و ابهام بماند و به صحت اطلاعات باور نداشته باشد که در هر دو حالت باعث می‌شود در جامعه " افکار عمومی" شکل نگیرد یا اگر هم شکل گیرد در زمان و مکان مناسب نتواند موضع‌گیری کند و بدین ترتیب جامعه دچار نوعی شکاف و انشقاق و اختلاف شود. واضح است که هدف اصلی "سازمان جهت‌دهی اطلاعات" این است که جامعه را دچار بحران و انحراف و اختلاف کند و مانع از آن شود که افکار عمومی در باب موضوعی به توافقی برسد.

پایان

در حال حاضر اگر موضوع دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی بر کوردستان و جنگ نرم به ویژه پدیده‌ی هجوم اطلاعات و تحمیل کردن آن بر مخاطب در جنگ نرم را مدنظر بگیریم، می‌توان گفت که رژیم جمهوری اسلامی برای تحقق اهدافش یکی از سلاح‌هایی را که علیه کوردستان بکار می‌گیرد هجوم و تحمیل اطلاعات است، به این دلیل که دیدگاه امنیتی جمهوری اسلامی بر کوردستان دیدگاهی استراتژیک است، به همین دلیل نیز جنگ نرم رژیم علیه کوردستان جنگی استراتژیک است. هجوم و تحمیل کردن اطلاعات به فرد کورد در دامنه‌ای بسیار وسیعی انجام می‌شود بدین معنا که رژیم برای رسیدن به اهدافش زیاد درقید زمان و حتا شیوه عمل نیست، بلکه بیشتر می‌خواهد اطلاعات مد نظر خود را تثبیت کند. به عنوان مثال از طریق افرادی همچون عرفان قانعی‌فرد، هوشنگ طالع و پیمان حریقی و ... قصد تحریف نحوه‌ی ارائه تاریخ و رویدادهای کوردستان را دارد. در اینجا نکته حائز اهمیت این است که رژیم برای آنکه به نوعی آشفتگی در رویدادهای تاریخی کوردستان دست یابد، مسیر تاریخ کوردستان را تغییر نمی‌دهد بلکه نحوه ارائه تاریخ را عوض می‌کند. برای آنکه بتواند حال و گذشته را بر اساس بنیادهای تاریخی مملو از دروغ بررسی کند و هم زمان نیز ارتباط مابین حال و گذشته را قطع کند به همین دلیل نیز در تحمیل اطلاعات در کوردستان نه پایبند شگردی ویژه است و نه زمان برایش مهم است. اگر به کتاب‌های هوشنگ طالع و عرفان قانعی‌فرد بنگریم شاید در وهله‌ی اول با هم در تضاد باشند، اما ماهیتا یک هدف و نتیجه را دنبال می‌کنند و محصول یک اتاق فکر هستند.

استفاده رژیم از حربه‌ی هجوم اطلاعات و تحمیل اطلاعات در کوردستان به عنوان سلاح و همچنین بهره‌گیری از متدهای دیگر جنگ نرم، جامعه کوردستان را با دو بحران بزرگ روبرو کرده است:

- مرز میان انتقاد و خیانت از بین رفته است. محو کردن مرز میان انتقاد و خیانت نه تنها اعضای جامعه کوردستان را نسبت به هم بدگمان کرده، بلکه شرایطی را نیز ایجاد کرده است که بسیاری از آگاهان و نخبه‌های کوردستان برای آنکه سخنان‌شان به بهانه‌ای برای هجوم به بنیادهای قیام و جامعه کوردستان بدل نشود ناچارا سکوت اختیار کرده‌اند و برخی دیگر به بنیاد تقسیم‌بندی مابین "جاش و باش" هجوم برده و این نوع تقسیم بندی را زیر سوال می‌برند و این عمل در ذات خود موجب می‌شود که فضای مناسبی برای عوامل وابسته به رژیم مهیاتر شود و نه اینکه فرصت نقد برای منتقدان وضعیت کوردستان افزایش یابد.

دوم: در میان اعضا و حامیان احزاب کوردستان می‌توان گفت، تعدادی از اینان دچار نوعی عصبانیت نابجا شده‌اند که این خشم بر ظاهر کلی جریانات سیاسی کوردستان تاثیر گذاشته و موجب خدشه‌دار شدن این چهره در جامعه می‌شود.

در پایان باید متذکر شوم که جنگ نرم جمهوری اسلامی ایران علیه کوردستان برخاسته از استراتژی امنیتی این رژیم و بر اساس متد سرکوب پیش می‌رود و مخاطب اصلی آن نیز جامعه‌ی کوردستان است.

هدف اصلی جنگ نرم رژیم، نابودی بافت کلی جامعه کوردستان با تمام ابعادآن است. آنان بود و نبود ما را چه در گذشته ، چه حال و چه آینده هدف گرفته‌اند و خواهان از بین بردن ما و یا ایجاد جامعه‌ای باب طبع خود هستند. به همین دلیل برای مقابله با این جنگ نه تنها تمام جناح‌های سیاسی بلکه اشخاص و فعالانی که خود را در چارچوب سازمانی به خصوص تعریف نمی‌کنند، باید در مقابله با جنگ نرم خود را آماده کرده و همزمان در یک جبهه متحد علیه آن بایستند.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٣ در این شمارە می‌خوانید:

ــ مبارزه کورد و موانع آن
ــ زلزله‌ی سیاسی
ــ شکست کرکوک پایان راه نیست
ــ کرماشان در آئینه زلزله
 • کرماشان در آئینه‌ زلزله کرماشان در آئینه‌ زلزله
  از سوی دیگر حکومت ایران برای آنکه سیاست‌های فاشیستی‌اش در قبال زلزله‌زدگان و عدم کمک‌رسانی به آن‌ها عیان نشود مانع از ورود خبرنگاران مستقل و خارجی به مناطق زلزله‌زده شد. در همین رابطه "توماس ارد بریک" گزارشگر نیویورک تایمز آمریکا در تویتی نوشت: "همزمان با وقوع زلزله در کوردستان، به گزارشگران اجازه ورود به محل حادثه را نداده‌اند".
 • مبارزه کورد و موانع آن مبارزه کورد و موانع آن
  این علل که تاثیرات آن کمتر از دو علت اولیه نبوده، شامل نیروهای بومی می‌باشد که در جهت تأمین منافع خویش با نیروهای بیرونی در سرکوب نهضت‌های مردمی سهیم بوده و ملت کورد را در راه رسیدن به خواسته‌ها و آرمان‌های‌شان دچار مشکلاتی نموده‌اند و بیش از نیمی از فشار نیروهای حاکم توسط این گروه به اجرا گذاشته می‌شود.
 • زلزله‌ی سیاسی زلزله‌ی سیاسی
  در آن شامگاهی که زلزله‌ای شدید کوردستان را لرزاند و چندین شهر این دیار را در استان کرماشان با فاجعه‌ای انسانی روبرو ساخت، جمهوری اسلامی تصور می‌کرد که از زیان‌های آن دور است، اما زیاد طول نکشید که زلزله‌ای سیاسی سرتاپای رژیم را به لرزه اندخت.
 • مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
  شاید سلاح و زرادخانه برای مدتی اشغالگر را حفظ کند اما هیچگاه موجب مشروعیت آن نمی‌شود. حکومتی که نتواند رضایت مردم را جلب کند سرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت.
 • مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
  واضح است که به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است اما اولویت اصلی ترامپ و دولت آمریکا تا بدین لحظه مساله برجام است چرا که توافق مذکور در آینده این امکان را به ایران می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی را بار دیگر آغاز کند. آنچه که در این توافق بر آن تاکید شده است مساله سلاح اتمی است.
 • کرکوک و سه حقیقت کرکوک و سه حقیقت
  فجایعی که طی روزهای اخیر ملت کورد در کوردستان عراق با آن روبرو شد، بی‌شک یکی از بزرگترین فجایع تاریخ کورد می‌باشد که تا مرز تحقق برخی از رویاهای خود نزدیک شده بود اما به ناگاه تمام این رویاها را به کابوسی وحشتناک بدل کردند! تراژدی تلخ کرکوک سه حقیقت را برایمان به اثبات رساند:
 • میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه) میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه)
  امروزه در این شرایط که خاورمیانه تاریخی دیگر را رقم می‌زند و جولانگاه ابر قدرت‌ها شده است بدون شک بازیگران منطقه هم ساکت ننشسته‌و خود را به عاملی تبدیل می‌کنند تا از کاروان تغییرات جا نمانند.
 • قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست
  لازم به ذکر است در تحلیل فوق قدرت نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان هم‌پیمانان کشورهای منطقه در نظر گرفته نشده است و بدون شک حمله ایران به شهرهای اسرائیل و یا جنگ میان‌مدت و طولانی‌مدت با عربستان که به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد شد واکنش نظامی آمریکا و احتمالا مصر و اردن و کشورهای عربی دیگر را در پی خواهد داشت و حباب عمق استراتژیک رژیم ایران بسیار سریع‌تر خواهد ترکید.
 • راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک
  سال گذشته درحالی که یک سال از اعلام رسمی راسان گذشته بود، مردم کوردستان ایران با به راه انداختن و شرکت فعال در کمپین "نورز جامانه" یا "زه‌ماوه‌ندی جامانه‌" یک حماسه تاریخی ثبت کردند. این حماسه تاریخی در روز رفراندوم کوردستان عراق نیز با کمپین "زه‌ماوه‌ندی ئالا" تکرار شد. رژیم که همواره تلاش کرده واقعیت مساله کورد را انکار یا منحرف نماید، این سیاست خود را با این حضور گسترده مردم کوردستان ایران در خیابان‌ها، شکست خورده قلمداد کرده و قصد داشت به هر طریقی در برابر آن بایستد.
 • ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ ما فاتحان تاریخ بشری هستیم و شما شکست خوردگان تاریخ
  اتوریتەی اشغالگری و ذهنیت‌های تمامیت‌خواە، آنگاە کە منافع خود را برای خود و منافع دیگران را نیز برای خودشان فرمولە می‌کنند، آزادی و حقوق افراد را با خیرەسری مشروط می‌کنند و خط قرمز را برای خواستەهای دمکراتیک دیگران تعیین می‌کنند.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  یا باید از مشکلات کشاورزها آگاه باشیم که به عنوان مثال دولت طی برنامه‌ای از پیش تعین شده اقدام به خرید ارزان محصولات آن‌ها می‌کند.
 • زندانی سیاسی وجود ندارد زندانی سیاسی وجود ندارد
  در سرزمینی تحت سلطه دیکتاتوری و فاشیست، چیزی به نام زندانی سیاسی نمی‌تواند معنایی داشته باشد و اصلا دال مناسبی برای اشاره به چیزی واقعی نیست. در واقع مفهوم زندانی سیاسی می‌تواند مفهومی گمراه‌کننده و تحریف‌کننده باشد.
 • جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
  از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.
 • برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی برای آنانی که به خاموشی نه گفتند به بهانه بازداشت پنج فعال کرماشانی
  در کرماشان، قلب کوردستان، مردان و زنانی گام در خیابان‌ها نهادند و فریاد کشیدند که پرنده نیز از پر کشیدن هراس داشت. اما آنان با خود اندیشیدند تا به کی حقارت؟؟ تا به کی جان دادن و دم برنیاوردن؟؟ و بر آن شدند که سکوت سهمگین و رخوت حاکم بر شهر را بشکنند و فریاد برکشند که: "شهر زنده است ، شهر در خروش است".