• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
٢٠ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی - ٢٩ شهریور ١٣٩۶ خورشیدی  

رژیم ایران بە طور سیستماتیک و مستمر با رفراندوم اقلیم کوردستان مخالفت می‌کند

میلادی: ١٣-٠٩-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠۶/٢٢ - ٢٠:٠٧ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
رژیم ایران بە طور سیستماتیک و مستمر با رفراندوم اقلیم کوردستان مخالفت می‌کند
کوردستان میدیا: مسئولان نظامی و امنیتی رژیم ایران با نزدیک شدن به موعد رفراندوم اقلیم کوردستان واکنش‌های شدیدتری نشان دادە و با آن مخالفت می‌کنند.

خبرگزاری‌های وابسته به رژیم ایران برای نشان دادن مخالفت با رفراندوم و استقلال اقلیم کوردستان از تمام امکانات رسانەای خود استفادە کرده و این مبحث سیاسی را "غیر قانونی" و "هولناک" می‌خواند.

در این رابطە، گزارشگر صدا و سیمای رژیم جهت مخالفت کردن با رفراندوم کوردستان اعلام می‌کند کە "رفراندوم اقلیم کوردستان، عراق و منطقە را تهدید می‌کند".

رسانەهای رژیم ایران در این رابطە بە طور مستمر و سیستماتیک مخالفت خود را با رفراندوم نشان دادە و آن را پوشش خبری می‌دهند در حالی کە چندین کشور موافقت خود را با رفراندوم اقلیم کوردستان نشان دادە اند.

مسئلە رفراندوم و استقلال کوردستان بە مسئولین حکومی اقلیم کوردستان ربط داشتە و این مطلب هیچ ربطی بە ایران ندارد.

در همین رابطە "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کوردستان گفتە بود کە "دخالت‌های ایران در امور اقلیم را قبول نمی‌کند و رفراندوم در موعد مقرر برگزار می‌شود".

از طرفی دیگر "علی عونی" از اعضای رهبری حزب دمکرات کوردستان عراق چندی پیش در گفتگویی با شبکە BBC (بی‌بی‌سی) اعلام کرد: "برگزاری رفراندوم در اقلیم کوردستان در درجە اول بە ملت کورد و علی‌الخصوص بە کوردهای این بخش از کوردستان ربط داشتە و بر اساس کنوانسیون‌‌های بین‌اللملی حقوق بشر و سازمان ملل متحد این ملت حق تعیین سرنوشت خود را دارد. مسئولین ایرانی بدانند این رفراندوم در خارج از ایران برگزار شدە و بر مسئولین ایرانی و رهبر ایران واجب است کە در امور کشورهای دیگر دخالت نکردە و بە فکر کشور خود باشند".

مسئلە استقلال کوردستان و اعلام روز رفراندوم از طرف حکومت اقلیم کوردستان با مخالفت چندین کشور منطقە مواجهە شدە اما در بین آن‌ها مخالفت رژیم ایران از همە آشکارتر می‌باشد.

دکتر قاسملو دبیرکل پیشین حزب دمکرات کوردستان ایران در رابطه با استقلال کوردستان گفتە بود: "اگر روزی کوردها همبستگی داشتە باشند و اعلام استقلال کنند این تقسیم خاک هیچ کشوری نیست بلکه در واقع این یکپارچه شدن خاک کوردستان است".
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٠٨ در این شمارە می‌خوانید:

ــ شهر شوری در سر دارد
ــ اصلاح‌طلبی ایرانی و عشق یک طرفه
ــ توتالیتاریسم و جامعه
ــ زن و رویاهایی که در دنیای مردسالارانه فنا می‌شوند