• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢٠ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٠١ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد

میلادی: ٢۴-٠٩-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٧/٠٢ - ١٧:٣۵ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
البرز روئین‌تن

قدرت بالقوه جنبش آزادیخواهی کوردها در جنوب زاگرس باید به دینامیک حرکت جنبش کورد بدل شود. باید به جنوب زاگرس به عنوان "لوکوموتیو" یا قدرت بالقوه جنبش کوردستان نگریست، عاملی که نقش تعین کننده‌ای در جنبش کورد دارد و خواهد داشت. به همین خاطر این بخش از سرزمین‌مان باید محور رشد سیاسی و مبارزه‌خواهی باشد و نباید آنرا ضمیمه پنداشت، چرا که جنوب زاگرس فراتر از یک ضرورت، امری حیاتی نسبت به ملت کورد و جنبش برحق آن است.

این را می‌توان نتیجه خواست ملت کورد در این بخش از کوردستان دانست و امری که موجب نگاه استعماری حکومت‌های مرکزگرای ایران به جنوب زاگرس همچون بخش‌های دیگر کوردستان شده است. همچنین با تحلیلی واقع‌بینانه و علمی می‌توان به این نتیجه رسید که نگرش فاشیستی رژیم به این بخش از کوردستان از کنش جنوب زاگرس برای تبدیل شدن به بخش اصلی جنبش آزادیخواهی کوردستان نشات می‌گیرد. توطئه‌ها و سیاست‌های فاشیستی حکومت مرکزگرای ایران برای انفصال و دور نگه داشتن این بخش از کوردستان از جنبش آزادیخواهی کوردها از ترس و هراس آنان از این قدرت بالقوه کوردها سرچشمه می‌گیرد و می‌توان آن را در چارچوب فلسفه اشغالگری دولت مرکزی و عملکرد امنیتی این رژیم تروریستی در کوردستان و به ویژه در جنوب زاگرس موید این مساله است.

نمی‌خواهم تنها با آوردن ادله تاریخی و منطق جغرافیای یا واقعیت‌های زبانی، برای اثبات واقعیت‌های ذکر شده در سطور بالا به تکرار مکررات بپردازم چرا که تلاش برای اثبات این موضوع به مانند تلاش برای اثبات وجود خورشید یا جاذبه زمین است امری که جزء فاکت‌های اثبات شده هستند. ولی با تحلیلی بر وضع بد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی امروزه جنوب زاگرس که نتیجه اشغالگری دولت مرکزی برای جلوگیری از تبدیل شدن به کنش مبارزه‌خواهی در این بخش از کوردستان است، این گفته را که باید جنوب زاگرس برای رهای از این اشغال به لوکوموتیو جنبش کورد تبدیل گردد بیشتر قابل درک خواهد بود. به همین خاطر تعریف نقش بسزای بازیگران اصلی عرصه آزادیخواهی جنبش کورد مخصوصا حزب دمکرات کوردستان ایران در این راستا امری حیاتی به مثابه حیاتی بودن این بخش برای کوردستان است.

حکومت‌های مرکزگرای ایران در اولین گام برای دور کردن و ایجاد انشقاق در کوردستان از احساسات دینی و مذهبی کوردها بهره بردند تا نوعی انفکاک در میان ملت کورد ایجاد کنند و مانع شکل‌گیری اتحاد و همستگی در صفوف مبارزاتی کوردها شود و این دسیسه‌ها و توطئه‌های شکست خورده خود بیانگر اهمیت و استراتژی بودن جنوب زاگرس در جنبش کوردستان است. در واقع هراس و ترس رژیم‌های متفاوت ایران از خواست جنوب زاگرس در راستای حضور در جنبش آزادیخواهانه‌ی کوردستان موجب شده است تا از این توطئه و نیرنگ ضدبشری استفاده کنند.

از سویی دیگر با اینکه رژیم به شدت بر مساله مذهب و تفاوت‌های مذهبی در کوردستان تاکید کرده و از این امر به عنوان حربه‌ای علیه جنبش کوردستان استفاده می‌کند هیچ تاثیری بر تغیر عملکرد و نگاه حکومت به این بخش از کوردستان نشده است و در واقع هیچ تغیر مثبتی در وضع زندگی مردم ایجاد نکرده است. در واقع رژیم فاشیستی مذهبی ایران از سوی با مطرح کردن مساله مذهب و دم زدن از هم مذهب بودن با مردمان جنوب کوردستان فریاد می‌کشد که "شما از مایید" و از طرف دیگر بدتر و بسیار بدتر از هر کوردی دیگری با آنها برخورد و تعامل می‌کند. وجود تبعیض حداکثری، عقب ماندگی اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، نرخ بالای خودکشی، آمار روزافزوون مهاجرت به مرکز، حاشیه‌نشینی، نبود امنیت اجتماعی و نبود امکان ایجاد یک زندگی شایسته و بسیاری دیگر از مشکلات که گریبان‌گیر جنوب زاگرس شده و دولت با تمرکز بر ملیتاریزه کردن برای جلوگیری از آزادیخواهی به جای تلاش برای حل و فصل این مسائل با بهره‌گیری از نیروهای سپاهی در مدیریت‌های محلی تنها و تنها ترس از رشد مبارزه کوردها را دارد و بر مشکلات می‌افزاید.

این تناقض بین گفتار دینی "شما از ما هستید" و عملکرد حکومت در راستای نابودی بنیادهای انسانی و زندگی در جنوب زاگرس زمانی بیشتر ملموس و عینی‌تر می‌شود که به این واقعیت توجه کرد که تنها با بهره‌گیری از ثروت جنوب زاگرس می‌توان تمام ایران را به یک رفاه کامل رساند، واقعیتی که گزارش‌های حکومتی در باب وجود منابع زیرزمینی و روزمینی گواه آن است و اینجاست که معلوم و مبین می‌گردد که مبارزه کوردها در جنوب زاگرس یک کنش است به همین علت رژیم با صرف انرژی فراوان این چنین علیه این کنش تلاش می‌کند.

از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.

ما هم به عنوان قشر مبارز و پیشرو جامعه موظفیم، نه تنها واقعیت‌های موجود در جنوب زاگرس را درک کنیم بلکه با دیدی انتقادی به تاریخ معاصر جنبش کوردستان نگریسته و در راستای بدل کردن این نیروی عظیم به محور اصلی جنبش کورد گام برداریم. به عنوان مثال وقتی از جمهوری کوردستان -که نقطه عطفی در مبارزات برحق ما است- نقد وارد می‌کنیم که چرا جنوب زاگرس جزء قلمرو آن نبوده، از این سرچشمه نمی‌گیرد که ما اقتضاء زمان تاسیس جمهوری را درک نمی‌کنیم یا بر فداکاری برای بوجود آوردن آن شک داشته باشیم، این نقد را به این دلیل می‌کنیم تا به هر شکل ممکن از دوباره شدن آن جلوگیری کنیم. یعنی هر چه در توان داریم انجام بدهیم برای پیوستگی و هماهنگی در بین همه بخش‌های کوردستان و این دیدگاه تنها زمانی نزد مبارزین ارزشمند می‌شود و جزء اولویت قرار می‌گیرد که در باور به کنش مبارزات در درون ساکنان جنوب زاگرس برای به سرانجام رساندن جنبش کرد سرچشمه می‌گیرد.

جنوب کوردستان ماکتی از کل کوردستان است، که در برگیرنده تمام مذاهب موجود در کوردستان و حضور اکثر گویش‌ها در این بخش از سرزمینمان است و این خود دلیل دیگری بر محور شدن جنوب کوردستان در جنبش آزادیخواهی ملت کورد است. یعنی ساختار جمعیتی-فرهنگی-مذهبی جنوب زاگرس در واقع نمودی از خود کوردستان است. دقیقا این ساختار که در کل کوردستان مشاهده می‌کنیم در خود جنوب کوردستان موجودیت دارد.

بنابر دلایل و شواهدی که در بالا ذکر کردم با جرات می‌توانم بگویم اگر بتوانیم مبارزاتمان را در جنوب زاگرس به گونه‌ای گسترش و شکوفا کنیم که بتواند به تعریف خود در برابر اشغالگر دست یابد، بی‌شک آن وقت شاهد گسترش و شکوفای و پیروزی جنبش در همه کوردستان نیز خواهیم بود. این را به این دلیل نمی‌گویم که جنوب زاگرس بر "موکریان" یا "ورمی" برتری دارد بلکه به این سبب به این واقعیت باور دارم که دشمن بیشتر توان و تلاش خود را در راستای انشقاق و انفکاک این بخش از کوردستان از جنبش آزادیخواهی ملت کورد متمرکز کرده و به این دلیل باید ما نیز بیشتر تمرکز خود را بر این بخش معطوف کنیم. در این صورت باید پتانسیل‌های این قدرت بالقوه جنبش را بهتر بشناسیم و آنرا سازماندهی کنیم تا بتوانیم آزادی را برای همه کوردستان بدست آوریم.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ مساله‌ی رفراندوم
ــ عملیات هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
ــ کوردستان سرودی بر تارک آفرینش
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.
 • دکتر پرویز رحیم در گفتگو با \ دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان": احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و بر مشکلات درون‌سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند
  سرزمین ما طی ادوار مختلف تاریخی شاهد رویدادهای متعددی بوده اما شاید هیچ مقطعی همچون دو دهه‌‌ی آغازین قرن بیست‌ویکم، برای این خاک و بوم مملو از تحولات و رویدادهای سریع و سرنوشت‌ساز نبوده باشد. اما از آن رویی که ما -بیرون راندگان تاریخ- کاری جز نظاره کردن نداشته‌ایم، تمام این وقایع بدون حضور ما و با تاثیر بر حال و آینده‌مان شکل گرفت.
 • راسان و پیشمرگه راسان و پیشمرگه
  این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.
 • کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
  در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.
 • راسان و تغییر راسان و تغییر
  مقطع راسان، یا پیوند دادن مبارزات شاخ و شار، فارغ از رگه‌های تاریخی آن، نوعی تجربه‌ی جدیدی‌ست که طی آن روابط و پیوندهای بخش‌های مختلف جامعه‌ای مبارز و حق‌طلب را بازتعریف و وظایف را دوباره تقسیم می‌کند. در این مقطع، دیدگاه‌ها وسیع‌تر و وظایف بازتعریف می‌شوند و جامعه با تمام اقشار و طبقات‌اش، نقش و وظایف و امیدهای‌شان، تعریف و سازمان داده می‌شوند.
 • جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
  در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتم با جمال جوانمیری فعال سیاسی کورد اهل کرماشان که در این روزها ساکن نروژ می‌باشد. متن کامل این مصاحبه تقدیم خوانندگان روزنامه‌ی کوردستان می‌شود.
 • فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند
  رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سران آن، به دلیل تحریفات بی‌حد و مرز و غرق شدن در باتلاق اعمال و تبلیغات ضدبشری و کذب‌شان، فریاد آزادیخواهی ملت‌ها را نمی‌شنوند.
 • کرماشان در پناه بی‌پناهی کرماشان در پناه بی‌پناهی
  این شرایط در حالی وخیم‌تر می‌شود که احسن علوی، دیگر نماینده‌ی رژیم در مجلس در این رابطه اظهار داشته بود: در ساخت کانکس‌ها هیچ اصل مهندسی رعایت نشده و متاسفانه نهادهای و سازمان‌های مسئول به جای انجام وظیفه، مشغول بازی کردن با جان مردم هستند و تحت لوای کمک‌رسانی، در تلاش برای دزدی بیشتر هستند.
 • دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان
  تلاش‌های دکتر قاسملو برای تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به مانند سیستمی فکری در جنبش کوردستان، تحول و نقطه عطفی محسوب می‌شود که می‌توان آنرا "راسیونالیسم سیاسی در کوردستان" نامید.
 • پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان
  امروز، ٢٦ آذر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت کورد روزی مهم و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. هفتادودو سال پیش در چنین روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ شمسی، مردم به خروش آمده‌ی مهاباد، برای از میان بردن سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر حکومت به شهربانی شهر هجوم بردند و پرچم کوردستان را بر بالای آن برافراشتند.
 • یلدا و راسان یلدا و راسان
  سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.