• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
١١ دسامبر ٢٠١٧ میلادی - ٢٠ آذر ١٣٩۶ خورشیدی  

جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد

میلادی: ٢۴-٠٩-٢٠١٧ - خورشیدی: ١٣٩۶/٠٧/٠٢ - ١٧:٣۵ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
جنوب کوردستان و محوریت مبارزاتی ملت کورد
البرز روئین‌تن

قدرت بالقوه جنبش آزادیخواهی کوردها در جنوب زاگرس باید به دینامیک حرکت جنبش کورد بدل شود. باید به جنوب زاگرس به عنوان "لوکوموتیو" یا قدرت بالقوه جنبش کوردستان نگریست، عاملی که نقش تعین کننده‌ای در جنبش کورد دارد و خواهد داشت. به همین خاطر این بخش از سرزمین‌مان باید محور رشد سیاسی و مبارزه‌خواهی باشد و نباید آنرا ضمیمه پنداشت، چرا که جنوب زاگرس فراتر از یک ضرورت، امری حیاتی نسبت به ملت کورد و جنبش برحق آن است.

این را می‌توان نتیجه خواست ملت کورد در این بخش از کوردستان دانست و امری که موجب نگاه استعماری حکومت‌های مرکزگرای ایران به جنوب زاگرس همچون بخش‌های دیگر کوردستان شده است. همچنین با تحلیلی واقع‌بینانه و علمی می‌توان به این نتیجه رسید که نگرش فاشیستی رژیم به این بخش از کوردستان از کنش جنوب زاگرس برای تبدیل شدن به بخش اصلی جنبش آزادیخواهی کوردستان نشات می‌گیرد. توطئه‌ها و سیاست‌های فاشیستی حکومت مرکزگرای ایران برای انفصال و دور نگه داشتن این بخش از کوردستان از جنبش آزادیخواهی کوردها از ترس و هراس آنان از این قدرت بالقوه کوردها سرچشمه می‌گیرد و می‌توان آن را در چارچوب فلسفه اشغالگری دولت مرکزی و عملکرد امنیتی این رژیم تروریستی در کوردستان و به ویژه در جنوب زاگرس موید این مساله است.

نمی‌خواهم تنها با آوردن ادله تاریخی و منطق جغرافیای یا واقعیت‌های زبانی، برای اثبات واقعیت‌های ذکر شده در سطور بالا به تکرار مکررات بپردازم چرا که تلاش برای اثبات این موضوع به مانند تلاش برای اثبات وجود خورشید یا جاذبه زمین است امری که جزء فاکت‌های اثبات شده هستند. ولی با تحلیلی بر وضع بد اجتماعی و اقتصادی و سیاسی امروزه جنوب زاگرس که نتیجه اشغالگری دولت مرکزی برای جلوگیری از تبدیل شدن به کنش مبارزه‌خواهی در این بخش از کوردستان است، این گفته را که باید جنوب زاگرس برای رهای از این اشغال به لوکوموتیو جنبش کورد تبدیل گردد بیشتر قابل درک خواهد بود. به همین خاطر تعریف نقش بسزای بازیگران اصلی عرصه آزادیخواهی جنبش کورد مخصوصا حزب دمکرات کوردستان ایران در این راستا امری حیاتی به مثابه حیاتی بودن این بخش برای کوردستان است.

حکومت‌های مرکزگرای ایران در اولین گام برای دور کردن و ایجاد انشقاق در کوردستان از احساسات دینی و مذهبی کوردها بهره بردند تا نوعی انفکاک در میان ملت کورد ایجاد کنند و مانع شکل‌گیری اتحاد و همستگی در صفوف مبارزاتی کوردها شود و این دسیسه‌ها و توطئه‌های شکست خورده خود بیانگر اهمیت و استراتژی بودن جنوب زاگرس در جنبش کوردستان است. در واقع هراس و ترس رژیم‌های متفاوت ایران از خواست جنوب زاگرس در راستای حضور در جنبش آزادیخواهانه‌ی کوردستان موجب شده است تا از این توطئه و نیرنگ ضدبشری استفاده کنند.

از سویی دیگر با اینکه رژیم به شدت بر مساله مذهب و تفاوت‌های مذهبی در کوردستان تاکید کرده و از این امر به عنوان حربه‌ای علیه جنبش کوردستان استفاده می‌کند هیچ تاثیری بر تغیر عملکرد و نگاه حکومت به این بخش از کوردستان نشده است و در واقع هیچ تغیر مثبتی در وضع زندگی مردم ایجاد نکرده است. در واقع رژیم فاشیستی مذهبی ایران از سوی با مطرح کردن مساله مذهب و دم زدن از هم مذهب بودن با مردمان جنوب کوردستان فریاد می‌کشد که "شما از مایید" و از طرف دیگر بدتر و بسیار بدتر از هر کوردی دیگری با آنها برخورد و تعامل می‌کند. وجود تبعیض حداکثری، عقب ماندگی اقتصادی، نرخ بالای بیکاری، نرخ بالای خودکشی، آمار روزافزوون مهاجرت به مرکز، حاشیه‌نشینی، نبود امنیت اجتماعی و نبود امکان ایجاد یک زندگی شایسته و بسیاری دیگر از مشکلات که گریبان‌گیر جنوب زاگرس شده و دولت با تمرکز بر ملیتاریزه کردن برای جلوگیری از آزادیخواهی به جای تلاش برای حل و فصل این مسائل با بهره‌گیری از نیروهای سپاهی در مدیریت‌های محلی تنها و تنها ترس از رشد مبارزه کوردها را دارد و بر مشکلات می‌افزاید.

این تناقض بین گفتار دینی "شما از ما هستید" و عملکرد حکومت در راستای نابودی بنیادهای انسانی و زندگی در جنوب زاگرس زمانی بیشتر ملموس و عینی‌تر می‌شود که به این واقعیت توجه کرد که تنها با بهره‌گیری از ثروت جنوب زاگرس می‌توان تمام ایران را به یک رفاه کامل رساند، واقعیتی که گزارش‌های حکومتی در باب وجود منابع زیرزمینی و روزمینی گواه آن است و اینجاست که معلوم و مبین می‌گردد که مبارزه کوردها در جنوب زاگرس یک کنش است به همین علت رژیم با صرف انرژی فراوان این چنین علیه این کنش تلاش می‌کند.

از سویی دیگر نباید نیروی عظیم انسانی و ژئوپلوتیک حساس جنوب زاگرس را فراموش کنیم و این فاکت نقش و جایگاه بسزایی در جنبش کوردستان دارد. رژیم بر واقعیت‌های ذکر شده واقف و آگاه است و آنچنان او را به هراس انداخته که تحلیلی‌ است بر شدت عمل رژیم تروریستی ایران در نابود کردن بنیادهای انسانی در این بخش از کوردستان.

ما هم به عنوان قشر مبارز و پیشرو جامعه موظفیم، نه تنها واقعیت‌های موجود در جنوب زاگرس را درک کنیم بلکه با دیدی انتقادی به تاریخ معاصر جنبش کوردستان نگریسته و در راستای بدل کردن این نیروی عظیم به محور اصلی جنبش کورد گام برداریم. به عنوان مثال وقتی از جمهوری کوردستان -که نقطه عطفی در مبارزات برحق ما است- نقد وارد می‌کنیم که چرا جنوب زاگرس جزء قلمرو آن نبوده، از این سرچشمه نمی‌گیرد که ما اقتضاء زمان تاسیس جمهوری را درک نمی‌کنیم یا بر فداکاری برای بوجود آوردن آن شک داشته باشیم، این نقد را به این دلیل می‌کنیم تا به هر شکل ممکن از دوباره شدن آن جلوگیری کنیم. یعنی هر چه در توان داریم انجام بدهیم برای پیوستگی و هماهنگی در بین همه بخش‌های کوردستان و این دیدگاه تنها زمانی نزد مبارزین ارزشمند می‌شود و جزء اولویت قرار می‌گیرد که در باور به کنش مبارزات در درون ساکنان جنوب زاگرس برای به سرانجام رساندن جنبش کرد سرچشمه می‌گیرد.

جنوب کوردستان ماکتی از کل کوردستان است، که در برگیرنده تمام مذاهب موجود در کوردستان و حضور اکثر گویش‌ها در این بخش از سرزمینمان است و این خود دلیل دیگری بر محور شدن جنوب کوردستان در جنبش آزادیخواهی ملت کورد است. یعنی ساختار جمعیتی-فرهنگی-مذهبی جنوب زاگرس در واقع نمودی از خود کوردستان است. دقیقا این ساختار که در کل کوردستان مشاهده می‌کنیم در خود جنوب کوردستان موجودیت دارد.

بنابر دلایل و شواهدی که در بالا ذکر کردم با جرات می‌توانم بگویم اگر بتوانیم مبارزاتمان را در جنوب زاگرس به گونه‌ای گسترش و شکوفا کنیم که بتواند به تعریف خود در برابر اشغالگر دست یابد، بی‌شک آن وقت شاهد گسترش و شکوفای و پیروزی جنبش در همه کوردستان نیز خواهیم بود. این را به این دلیل نمی‌گویم که جنوب زاگرس بر "موکریان" یا "ورمی" برتری دارد بلکه به این سبب به این واقعیت باور دارم که دشمن بیشتر توان و تلاش خود را در راستای انشقاق و انفکاک این بخش از کوردستان از جنبش آزادیخواهی ملت کورد متمرکز کرده و به این دلیل باید ما نیز بیشتر تمرکز خود را بر این بخش معطوف کنیم. در این صورت باید پتانسیل‌های این قدرت بالقوه جنبش را بهتر بشناسیم و آنرا سازماندهی کنیم تا بتوانیم آزادی را برای همه کوردستان بدست آوریم.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٤ در این شمارە می‌خوانید:

ــ اپوزیسیون مرکزگرای ایرانی، مانع اصلی اتحاد اپوزیسیون
ــ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
ــ زلزله، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانه‌ای برای به چپاول
ــ برج بابل
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.
 • اپوزیسیون مرکزگرای ایرانی، مانع اصلی اتحاد اپوزیسیون اپوزیسیون مرکزگرای ایرانی، مانع اصلی اتحاد اپوزیسیون
  در این مقاله با زبانی ساده و بدون تعارف و ترس از هرگونه برچسب، می خواهم به دور از احساسات ایدئولوژیکی و حزبی به بررسی این مساله بپردازم که چه شد ایران به این وضعیت رسید و چرا اپوزیسیون قادر به تشکیل اتحادی فراگیر و حرکت گام به گام به سوی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نیستند.
 • برج بابل برج بابل
  رویدادهای تاریخی و حتا اسطوره‌ای نیز بر این امر تاکید می‌کنند که برای آنکه جامعه‌ای را تضعیف کرد تا به سمت زوال و نابودی گام بردارد، بهتر آن است که در میان آن‌ها تفرقه و آشوب ایجاد کرد تا هم مسائل و مشکلات اصلی را فراموش کنند و هم تنها به مسائل داخلی مشغول شوند و خود به عامل نابودی‌شان بدل شوند.
 • کرماشان در آئینه‌ زلزله کرماشان در آئینه‌ زلزله
  از سوی دیگر حکومت ایران برای آنکه سیاست‌های فاشیستی‌اش در قبال زلزله‌زدگان و عدم کمک‌رسانی به آن‌ها عیان نشود مانع از ورود خبرنگاران مستقل و خارجی به مناطق زلزله‌زده شد. در همین رابطه "توماس ارد بریک" گزارشگر نیویورک تایمز آمریکا در تویتی نوشت: "همزمان با وقوع زلزله در کوردستان، به گزارشگران اجازه ورود به محل حادثه را نداده‌اند".
 • مبارزه کورد و موانع آن مبارزه کورد و موانع آن
  این علل که تاثیرات آن کمتر از دو علت اولیه نبوده، شامل نیروهای بومی می‌باشد که در جهت تأمین منافع خویش با نیروهای بیرونی در سرکوب نهضت‌های مردمی سهیم بوده و ملت کورد را در راه رسیدن به خواسته‌ها و آرمان‌های‌شان دچار مشکلاتی نموده‌اند و بیش از نیمی از فشار نیروهای حاکم توسط این گروه به اجرا گذاشته می‌شود.
 • زلزله‌ی سیاسی زلزله‌ی سیاسی
  در آن شامگاهی که زلزله‌ای شدید کوردستان را لرزاند و چندین شهر این دیار را در استان کرماشان با فاجعه‌ای انسانی روبرو ساخت، جمهوری اسلامی تصور می‌کرد که از زیان‌های آن دور است، اما زیاد طول نکشید که زلزله‌ای سیاسی سرتاپای رژیم را به لرزه اندخت.
 • مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی مشروعیت سلاح و مشروعیت مردمی
  شاید سلاح و زرادخانه برای مدتی اشغالگر را حفظ کند اما هیچگاه موجب مشروعیت آن نمی‌شود. حکومتی که نتواند رضایت مردم را جلب کند سرانجامی بجز نابودی نخواهد داشت.
 • مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند مصطفی هجری، دبیر کل حزب دمکرات کوردستان ایران در مصاحبه با تیشک تی‌وی: نباید چشم به راه نیروی خارجی باشیم که جمهوری اسلامی را نابود یا آنرا مجبور به احقاق حقوق ما کند
  واضح است که به موضوعات دیگر نیز اشاره کرده است اما اولویت اصلی ترامپ و دولت آمریکا تا بدین لحظه مساله برجام است چرا که توافق مذکور در آینده این امکان را به ایران می‌دهد که غنی‌سازی اورانیوم برای ساخت سلاح اتمی را بار دیگر آغاز کند. آنچه که در این توافق بر آن تاکید شده است مساله سلاح اتمی است.
 • کرکوک و سه حقیقت کرکوک و سه حقیقت
  فجایعی که طی روزهای اخیر ملت کورد در کوردستان عراق با آن روبرو شد، بی‌شک یکی از بزرگترین فجایع تاریخ کورد می‌باشد که تا مرز تحقق برخی از رویاهای خود نزدیک شده بود اما به ناگاه تمام این رویاها را به کابوسی وحشتناک بدل کردند! تراژدی تلخ کرکوک سه حقیقت را برایمان به اثبات رساند:
 • میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه) میلیتاریزه کردن کوردستان (با نگاهی به سخنان دکتر قاسملو در این رابطه)
  امروزه در این شرایط که خاورمیانه تاریخی دیگر را رقم می‌زند و جولانگاه ابر قدرت‌ها شده است بدون شک بازیگران منطقه هم ساکت ننشسته‌و خود را به عاملی تبدیل می‌کنند تا از کاروان تغییرات جا نمانند.
 • قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست قدرت نظامی ایران قادر به حفظ و پوشش عمق استراتژیک رژیم جمهوری اسلامی نیست
  لازم به ذکر است در تحلیل فوق قدرت نظامی آمریکا و انگلیس و فرانسه به عنوان هم‌پیمانان کشورهای منطقه در نظر گرفته نشده است و بدون شک حمله ایران به شهرهای اسرائیل و یا جنگ میان‌مدت و طولانی‌مدت با عربستان که به بسته شدن تنگه هرمز منجر خواهد شد واکنش نظامی آمریکا و احتمالا مصر و اردن و کشورهای عربی دیگر را در پی خواهد داشت و حباب عمق استراتژیک رژیم ایران بسیار سریع‌تر خواهد ترکید.
 • راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک راسان، دلیل اصلی سپاه برای غائله کرکوک
  سال گذشته درحالی که یک سال از اعلام رسمی راسان گذشته بود، مردم کوردستان ایران با به راه انداختن و شرکت فعال در کمپین "نورز جامانه" یا "زه‌ماوه‌ندی جامانه‌" یک حماسه تاریخی ثبت کردند. این حماسه تاریخی در روز رفراندوم کوردستان عراق نیز با کمپین "زه‌ماوه‌ندی ئالا" تکرار شد. رژیم که همواره تلاش کرده واقعیت مساله کورد را انکار یا منحرف نماید، این سیاست خود را با این حضور گسترده مردم کوردستان ایران در خیابان‌ها، شکست خورده قلمداد کرده و قصد داشت به هر طریقی در برابر آن بایستد.