• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢٠ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٠١ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم

میلادی: ٢١-٠١-٢٠١٨ - خورشیدی: ١٣٩۶/١١/٠١ - ١١:۴٣ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
مصاحبه: شهرام میرزائی

در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.

آیا رژیم فاشیستی-مذهبی ایران انتظار وقوع اعتراضات در چنین سطحی را داشت یا رژیم در این رابطه غافلگیر شد؟

کریم پرویزی: به طور معمول در سراسر دنیا رژیم‌های دیکتاتور و مستبد که علیه مردم خود دست به سرکوب می‌زنند و حکومتی مستبدانه را برقرار می‌کنند، هیچ وقت انتظار اعتراضات مردمی را علیه خود ندارند، به ویژه حکومت‌هایی از نوع جمهوری اسلامی که خود را نماینده خدا بر روی زمین می‌داند و خود را به عنوان عادل‌ترین رژیم‌های جهان معرفی می‌کند، انتظار این را ندارد که مردم علیه این رژیم به پاخیزند، چون فکر می‌کند توان مقاومت و مبارزه را از مردم گرفته و از سوی دیگر با توجیهات ایدئولوژیکی که سالیان متمادی به جامعه تزریق کرده است، براین باور است که مردم، این رژیم را رژیمی الهی و مشروع می‌دانند و علیه این رژیم دست به اعتراض و مقاومت نمی‌زنند.

بنابراین شما معتقدید که رژیم جمهوری اسلامی انتظار چنین اعتراضاتی را نداشته؟

کریم پرویزی: جمهوری اسلامی به هیچ وجه انتظار چنین اعتراضاتی را نداشته، چون براین باور است که مردم توجیهات ایدئولوژیک این رژیم را قبول کرده‌و همچنین توانسته‌، توان مقاومت را از مردم سلب کنند.

در مقابل رژیم فاشیستی ایران، احزاب اپوزیسیون ایرانی و کوردی را داریم، احزاب و اپوزیسیون ایرانی به ویژه احزاب کوردی، چه تحلیلی در این زمینه دارند؟

کریم پرویزی: احزابی که در سطح ایران خود را سراسری بدانند بسیار کم هستند، احزابی که بتوانند در سرتاسر ایران خود را نماینده خواست‌های مردم ایران معرفی کنند. اما احزابی وجود دارند که در سطح ملیت‌های ایران فعالیت دارند همچون احزاب کوردستان، احزاب بلوچ، عرب، تورک آذری و ترکمن و احزابی که سابقه قدیمی مبارزاتی دارند همچون چریک‌ها و سازمان‌های دیگری که در سطح ایران مبارزه داشته‌اند، به طور کلی احزابی هستند که همواره علیه این رژیم مبارزه کرده‌اند و نقاط ضعف و قوت در عملکردشان داشته‌اند.

سوال اساسی این است که آیا این احزاب پیشبینی چنین روزی را داشته‌ند؟

کریم پرویزی: در واقع در ادامه‌ی سخنان قبلی‌ قصد داشتم به این موضوع بپردازم، این احزاب که به آن اشاره کردم با توجه به تاریخ مبارزاتی‌شان و بهایی که برای مبارزه پرداخته و در راه آزادی جان‌فشانی کرده‌اند و همواره به سازماندهی مردم پرداخته‌ا‌ند، هر لحظه این احتمال را می‌دهند که مردم جان به لب رسیده علیه این رژیم به پا خیزند. به خصوص در کوردستان، تجربه چنین اعتراضاتی فراوان است، آخرین نمونه‌ی آن چند ماه پیش بود که مردم در شهرهای سنندج، بانه، مهاباد، بوکان علیه این رژیم به پاخاستند. در واقع هربار به بهانه‌ای این مردم اعتراض خود را نسبت به رژیم نشان داده‌اند.

برنامه و ‌راهکارهای عملی این احزاب به ویژه حزب دمکرات در این رابطه چیست؟

کریم پرویزی: در سطح پیشبینی می‌توان گفت که چند ماه پیش دبیرکل حزب دمکرات کوردستان ایران، در تحلیلی گسترده از وضعیت ایران اعلام کرد ملیت‌ها و به طورکلی مردمان ایران، جان‌شان به لب رسیده و وضعیت اقتصادی ایران بسیار بحرانی‌است و هرلحظه احتمال فوران اعتراضات مردمی وجود دارد. اما فارغ از پیشبینی و تحلیل شرایط موجود، وظیفه احزاب این است که همواره آمادگی سازماندهی مردم را داشته‌باشند و شعارها و خواست‌های مردم را هدایت کرده و خود حول یک محور مشترک جمع شوند تا بتوانند خواست‌های مردم را رهبری کنند.

به نظر شما تقلیل خواست‌های مردمی تنها به خواست‌های اقتصادی اجحافی در حق اعتراضات اخیر نیست؟

دامنه‌ی خواست‌های ملیت‌های ایران، فراوان و گسترده است که تنها شامل خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نمی‌شود، تمامی خواستهای این مردمان در طول چهار دهه گذشته سرکوب شده و رژیم جمهوری اسلامی نتوانسته به این خواست‌ها پاسخی واقعی، درست و دمکراتیک دهد. به همین دلیل، بحران‌های داخلی ایران بر روی هم انباشته شده و همواره این بحران‌ها یکدیگر را تشدید کرده‌اند و نتیجتا هرنوع اعتراض مقطعی و کوچکی، همچون گرانی تخم مرغ، به اعتراضی وسیع در سراسر ایران منجر می‌شود. دلیل این اعتراضات این است که رژیم نه تنها نتوانسته این بحران‌ها را حل کند و پاسخی واقعی و دمکراتیک داشته باشد بلکه خود رژیم منشا بحران‌زایی بوده است. در نتیجه بحران‌های سیاسی،اجتماعی و اقتصادی شکاف‌های اجتماعی یکدیگر را تشدید کرده‌اند و خواست‌های مردم فراتر از جمهوری اسلامی است و به این دلیل به طور مستقیم شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر کلیت نظام جمهوری اسلامی، سر می‌دهند.

بدون شک مابین خواست‌های ملیت‌های ایران و جنبش مرکزی ایران اشتراکات وسیعی وجود دارد، اما ملیت‌های ایران نیز خواست‌های اختصاصی خود را دارند ، مردم کورد به طور مشخص در اعتراضات خود چه شعارها و راهکارهایی عملی باید در پیش بگیرند که خواست‌های متفاوت خود را نیز در نظر گرفته باشند؟

کریم پرویزی: ایران از ملیت‌های مختلفی همچون کورد، عرب، ترک، بلوچ، ترکمن و فارس تشکیل شده است. ملت فارس خواست‌های متفاوتی نسبت به دیگر ملت‌ها دارد که در مساله ملی نمود پیدا می‌کند اما خواست‌های مشترکی نیز در میان تمامی ملیت‌های ایران وجود دارد.

رژیم جمهوری اسلامی، رژیمی مستبد است که علیه تمام آزادی‌های مردمان ایران اقدام به سرکوب و پایمال کردن حقوق اولیه و اساسی آنان کرده است. خواست‌های سیاسی، اقتصادی، خواست زندگی آسوده و رفاه اجتماعی، از جمله‌ی خواست‌های سراسری هستند اما هرکدام از این ملیت‌ها دارای هویت ویژه خود هستند که رژیم جمهوری اسلامی با انکار این هویت و آسمیله کردن این ملیت‌ها، در راستای نابودی آنان گام برداشته و به همین خاطر است که هرکدام از این ملیت‌ها و هرکدام از طبقات و گروه‌های متفاوت اجتماعی، خواست‌های ویژه خود را دارند و در تلاش‌اند که در این مبارزات خواست‌های خود را مطرح کنند. مطرح کردن خواست‌های هرکدام از گروه‌ها و طبقات و ملیت‌ها، نه تنها غیردمکراتیک نیست بلکه اصل اولیه دمکراسی می‌باشد که هرکسی باید خواست و هویت خود را داشته باشد و آن‌ها را مطرح کند.

باتوجه به این گفته‌ها، شما میان خواست‌های جنبش‌ ملیت‌های ایران و جنبش مرکزی تضاد و تناقصی نمی‌بینید بلکه آن‌ها را مکمل یکدیگر می‌بینید؟

کریم پرویزی: بی‌شک این خواست‌ها، مکمل یکدیگر هستند. در واقع در عین وجود تفاوت، اشتراکات زیادی وجود دارد، که با یکدیگر می‌توانند در راستای مبارزه علیه این رژیم قرار گیرد و آینده‌ای یکسان، دادگسترانه و عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران رقم بزنند. این امر زمانی امکانپذیر است که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم، یک فارس نمی‌تواند توقع داشته باشد که دیگر ملیت‌ها، خواست‌های ملی خود را به کناری بگذارند و تنها علیه جمهوری اسلامی شعار سر دهند، از سوی دیگر یک کورد نیز نمی‌تواند با این بهانه که ملیت‌های دیگر، شعارهای کوردها را سر نمی‌دهند، از همکاری با آنها امتناع کند. شعارها و خواست‌ها می‌توانند مکمل و همراه یکدیگر باشند و در عین حفظ تفاوت‌ها، می‌توانند اشتراکات یکدیگر را تقویت کرده و این سرزمین را به سوی بنا نهادن یک زندگی یکسان سوق دهند.

اگر به بیانیه مشترک حزب دمکرات و کومله و همچنین کومیسیون تشکیلات حزب دمکرات، توجه کنیم در آن از حمایت این احزاب از اعتراضات اخیر سخن به میان آمده است، این حمایت‌ها در چه سطحی و راهکارهای عملی این حمایت‌ها چیست؟

کریم پرویزی: راهکارهای عملی فراوانی پیشروست و بنابر مقاطع مختلف در پیشروی مبارزه، راهکارهای گسترده‌تری در دسترس خواهد بود و هر راهکاری نیز بر حسب زمان و موقعیت، قابل تشخیص و اجرایی‌ست. در واقع نمی‌توان در حال حاضر اعلام کرد که تا آخر مبارزات باید چنین راهکارهایی را در پیش گرفت، در هر مقطع و در هر روز و لحظه‌ای راهکارهای زیادی هستند که احزاب سیاسی و مبارزان بنابر خلاقیت و ابتکارات ویژه خودشان در راستای استمرار مبارزه و وسعت بخشیدن به دامنه‌‌ی آن، از آن‌ها بهره می‌برند. حمایت مردم کوردستان در اعتراضات سرتاسری ایران، مبارزه علیه رژیم استبداد را به مرحله‌ی پیشرفته‌تر و وسیع‌تری خواهد برد.

نیروهای سرکوبگر رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، در شهرهایی همچون ایذه،درود و کرماشان، اقدام به شلیک مستقیم کرده‌اند که چندین کشته و زخمی به دنبال داشته، علت شدت برخورد نیروهای سرکوبگر رژیم در این مناطق ملی چیست؟

در روزهای آغازین مبارزه سراسری مردمان ایران علیه رژیم استبدادی، نیروهای رژیم مطمئنا دست به سرکوبی وحشیانه خواهند زد، همانگونه که نمود این مساله را در مواردی که ذکر کردید، مشاهده کردیم و مطمئنا رژیم استبدادی دست به سرکوب‌های بیشتری خواهد زد، اما ترس مردم از این رژیم فرو ریخته و مردم با آمدن به خیابان‌ها می‌خواهند خیابان‌ها را تسخیر کنند. نیروهای سرکوبگر رژیم، هنگامی که در شهرهای کوچک‌تر و به گفته خودشان در شهرهای حاشیه‌ای و در میان ملیت‌های ایران دست به چنین سرکوب‌های وحشیانه‌ای می‌زنند، به این خیال هستند که می‌توانند با زهر چشم گرفتن از این ملیت‌ها، مردمان شهرهای بزرگ را وادار کنند که اعتراضات را سرتاسری و گسترده‌تر نکنند، به این خاطر است که در ابتدا در مناطق ملیت‌ها دست به چنین سرکوب‌های وحشیانه‌ای می‌زنند اما اگر مبارزه ادامه یابد و گسترده‌تر شود همان سرکوب‌ها را در شهرهای بزرگ‌تر هم تکرار خواهند کرد اما فقط در ابتدای مبارزه خواهد بود، چونکه بی‌شک رژیمی نمی‌تواند علیه تمامی مردمانش اعلام جنگ کند.

از سوی دیگر اکثر نیروهای رده پایین نظامی و انتظامی که در ایران هستند، فرزندان همین مردمان هستند. این فرزندان مردم، تنها در مرحله‌ای از مبارزه می‌توانند اوامر فرماندهان‌شان را اجرا کنند، در مراحل بعدی با این فکر که این مردم برادران و خواهران و خانواده خودشان و همنوع خودشان هستند نباید علیه مردم خود شلیک کنند، از این نیروها انتظار می‌رود که اگر فرماندهان سرکوبگرشان، دژخیمان این رژیم که آینده‌ای در ایران ندارند و جنایت‌های بسیاری کرده‌اند و مجبورند این نظام را حفظ کنند، اما سربازان و نیروهای رده چندم حتی در سپاه و ارتش و نیروی انتظامی و اطلاعات، می‌توانند در آینده این مملکت حضور داشته باشند ودست به دست مردمان ایران در آبادانی این سرزمین شرکت کنند و حکومتی دمکراتیک بنا کنند، از این نیروها انتظار می‌رود که علیه مردم خودشان دست به سرکوب و شلیک مستقیم نزنند و به مردم بپیوندند.

همچنین از مردمان سرتاسر ایران و کوردستان انتظار می‌رود پا به پای یکدیگر برای گسترش و پیشرفت مبارزه، مبارزات و شعارهای خود را منسجم‌تر کنند و اصل نظام را مورد هدف قرار دهند و نسبت به شایعات و انحرافاتی که نیروهای وابسته به رژیم می‌خواهند در جریان مبارزه ایجاد کنند، این انحرافات را افشا کنند و مبارزه واقعی خود را علیه رژیم جمهوری اسلامی برای ایرانی دمکراتیک و فدرال منسجم تر کنند.

به سراسر ایران اشاره کردید به عنوان سخن آخر خطاب به مردم کورد، اگر سخنی هست بفرمایید؟

مردم کوردستان همواره اثبات کرده‌اند که سنگر آزادی هستند و مبارزات و مقاومت‌های که در طول چهار دهه‌ی گذشته انجام داده‌اند، نشانگر این است که مبارزین واقعی و راستین دمکراسی در ایران هستند و می‌توانند همگام با ملیت‌های دیگر ایران، رژیم جمهوری اسلامی را از پای درآورده و حکومتی دمکراتیک بنا نهند که شرط اساسی تحقق این امردست زدن به مبارزات وسیع‌تری می‌باشد. همچنین آگاه‌تر و هشیارتر از همیشه، در قالب مبارزه‌ای منسجم‌تر خود را تعریف کنند.

به امید آینده‌ای آزاد و دمکرات برای همگان
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٩ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ مساله‌ی رفراندوم
ــ عملیات هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
ــ کوردستان سرودی بر تارک آفرینش
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.
 • دکتر پرویز رحیم در گفتگو با \ دکتر پرویز رحیم در گفتگو با "کوردستان": احزاب کوردستان اگر نتوانند ساختاری منسجم برای فعالیت‌های خود ایجاد کنند و بر مشکلات درون‌سازمانی فائق آیند، قدرت جذب نیرو و جلب حمایت‌های بین‌المللی را از دست می‌دهند
  سرزمین ما طی ادوار مختلف تاریخی شاهد رویدادهای متعددی بوده اما شاید هیچ مقطعی همچون دو دهه‌‌ی آغازین قرن بیست‌ویکم، برای این خاک و بوم مملو از تحولات و رویدادهای سریع و سرنوشت‌ساز نبوده باشد. اما از آن رویی که ما -بیرون راندگان تاریخ- کاری جز نظاره کردن نداشته‌ایم، تمام این وقایع بدون حضور ما و با تاثیر بر حال و آینده‌مان شکل گرفت.
 • راسان و پیشمرگه راسان و پیشمرگه
  این یک حقیقت تلخ است که حکومت‌های اشغالگر حاکم بر کوردستان توانسته‌اند، نوع مبارزه و مقاومت را بر ما تحمیل می‌کنند، به ویژه رژیم ولایت فقیه در تهران که تنها از زبان زور و تهدید و خشونت پیروی می‌کند.
 • کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم کریم پرویزی در مصاحبه با Tishk TV: آینده عدالت محورانه و دمکراتیک برای تمامی ملیت‌های ایران زمانی محقق خواهد شد که خواست‌های یکدیگر را محترم و به رسمیت بشماریم
  در روزهای آغازین اعتراضات ملیت‌های ایران علیه رژیم فاشیستی-مذهبی ایران، Tishk TV طی برنامه‌ای اختصاصی میزبان رفیق مبارز، کریم پرویزی، از اعضای دفتر سیاسی حزب دمکرات کوردستان ایران بود، تا به بررسی چگونگی شکل‌گیری این اعتراضات و بررسی موضع احزاب کوردستانی به ویژه حزب دمکرات کوردستان ایران بپردازد. در همین راستا متن کامل این مصاحبه در سطور زیر تقدیم حضور خوانندگان "کوردستان" می‌شود.
 • راسان و تغییر راسان و تغییر
  مقطع راسان، یا پیوند دادن مبارزات شاخ و شار، فارغ از رگه‌های تاریخی آن، نوعی تجربه‌ی جدیدی‌ست که طی آن روابط و پیوندهای بخش‌های مختلف جامعه‌ای مبارز و حق‌طلب را بازتعریف و وظایف را دوباره تقسیم می‌کند. در این مقطع، دیدگاه‌ها وسیع‌تر و وظایف بازتعریف می‌شوند و جامعه با تمام اقشار و طبقات‌اش، نقش و وظایف و امیدهای‌شان، تعریف و سازمان داده می‌شوند.
 • جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه جمال جوانمیری در مصاحبه با کوردستان میدیا: سرچشمه‌های این حماسه چیزی نیست جز کورد بودن و انسجام ملی کوردها در برابر وقایع سیاسی و حتا طبیعی در منطقه
  در همین رابطه مصاحبه‌ای داشتم با جمال جوانمیری فعال سیاسی کورد اهل کرماشان که در این روزها ساکن نروژ می‌باشد. متن کامل این مصاحبه تقدیم خوانندگان روزنامه‌ی کوردستان می‌شود.
 • فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند فریاد راسان ملت‌ها را نمی‌شنوند
  رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سران آن، به دلیل تحریفات بی‌حد و مرز و غرق شدن در باتلاق اعمال و تبلیغات ضدبشری و کذب‌شان، فریاد آزادیخواهی ملت‌ها را نمی‌شنوند.
 • کرماشان در پناه بی‌پناهی کرماشان در پناه بی‌پناهی
  این شرایط در حالی وخیم‌تر می‌شود که احسن علوی، دیگر نماینده‌ی رژیم در مجلس در این رابطه اظهار داشته بود: در ساخت کانکس‌ها هیچ اصل مهندسی رعایت نشده و متاسفانه نهادهای و سازمان‌های مسئول به جای انجام وظیفه، مشغول بازی کردن با جان مردم هستند و تحت لوای کمک‌رسانی، در تلاش برای دزدی بیشتر هستند.
 • دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان دکتر قاسملو و جنبش راسیونالیسم سیاسی در کوردستان
  تلاش‌های دکتر قاسملو برای تثبیت سوسیالسم دمکراتیک به مانند سیستمی فکری در جنبش کوردستان، تحول و نقطه عطفی محسوب می‌شود که می‌توان آنرا "راسیونالیسم سیاسی در کوردستان" نامید.
 • پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان پیام کمیسیون سیاسی-نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران به مناسبت ٢٦ آذر، روز پیشمرگه کوردستان
  امروز، ٢٦ آذر در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه‌ی ملت کورد روزی مهم و نقطه عطفی تاریخی محسوب می‌شود. هفتادودو سال پیش در چنین روزی، یعنی در ٢٦ آذر ١٣٢٤ شمسی، مردم به خروش آمده‌ی مهاباد، برای از میان بردن سازمان‌ها و نهادهای سرکوبگر حکومت به شهربانی شهر هجوم بردند و پرچم کوردستان را بر بالای آن برافراشتند.
 • یلدا و راسان یلدا و راسان
  سرود نو راسان، از فرهنگ و دیدگاه کورد و نیز دنیای فکری-عملی قاسملوی رهبر سرچشمه می‌گیرد و ناخوداگاه جامعه را به تپش وا می‌دارد و به همین خاطر است که دل خلق با دل راسانیان می‌تپد.
 • فلسفه‌ی \ فلسفه‌ی "حق" و تمامیت ارضی
  آشکار است که این جستار در شرایطی منتشر می‌شود که در روزهای پایانی آبان‌ماه ١٣٩٦ شمسی، در آلمان، تعدادی از احزاب متعلق به ملیت‌های تحت ستم و همچنین ملت حاکم، شورایی تحت عنوان "شورای دمکراسی‌خواهی در ایران" را تشکیل دادند.
 • زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول زلزلە، سنبلی برای اتحاد ملی و بهانەای برای به چپاول
  این وظیفه انسانی و قانونی، که رژیم اسلامی ایران در مناطق کوردستان، خود را در برابر آن مسئول نمی‌داند، از سیاست‌ها و ایدئولوژی‌هایی سرچشمه می‌گیرد که این رژیم در مورد ملت کورد، در راس برنامه‌های خود قرار داده و این داستان و غرض‌ورزی‌ها دولتمردان جمهوری اسلامی ریشه‌ای تاریخی و باوری سرکوبگرایانه دارد که با ژرف‌نگری تاریخی و سیاسی ابعاد آن کشف و ظاهر می‌شوند.
 • سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان سرمایه‌گذاری فاشیستی و پس‌لرزه‌های زلزله‌ی کرماشان
  اما عمق فاجعه و از آن بدتر سیاست‌های حکومت در عدم کمک‌رسانی تعمدی به آسیب‌دیده‌گان و نیز ممانعت از رسیدن کمک‌های مردمی به دست آنان، دولت حسن روحانی را بر آن داشت تا فضایی کاملا امنیتی و سرکوبگرانه در مناطق مذکور ایجاد کند. در همین رابطه دادستان کرماشان به بهانه‌ی مدیریت بحران، در سرپل ذهاب حکومت نظامی اعلام کرد.