• روزنامەی کوردستان
 • Agirî
 • بیری خوێندکار
 • لاوان
 • ژنان
 • کانال تیشک تی وی
 • نرگز
٢۴ مارس ٢٠١٨ میلادی - ٠۴ فروردین ١٣٩٧ خورشیدی  

گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل بخش اول

میلادی: ٢۵-٠٢-٢٠١٨ - خورشیدی: ١٣٩۶/١٢/٠۶ - ١١:۴٣ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل بخش اول
آگری اسماعیل‌نژاد

تاریخ سیصد سال اخیر ایران برآیند ازدواج استعمار _استبداد است، استبدادی که مشروعیت خود را از استعمار کسب کرده است و در عصر کنون هرچند باز می‌توان از وجود استعمار حرف بمیان آورد اما دیگر به همان شکل کلاسیک نیست و در قالب‌ها و نهادهای مختلف برنهاده شده است و البته از قدرت بلامنازع گذشته نیز برخوردار نیست. جریانات جمهوری اسلامی در آغاز، آنچنان که بعد از ٤٠ سال آشکار شده است تلاش نمود که با جلب توجه قدرت‌های خارجی، انقلاب ١٣٥٧ را مصادره کند و قدرت را در دست بگیرد اما واقعیت آن این است که پس از در دست گرفتن انقلاب تلاش کرد با برنهادن ساختاری توتالیتر روابط جامعه ایران را با جهان خارج به حداقل برساند. دخالت قدرت‌های خارجی در سیاست داخلی ایران موضوعی است، که هم مسبب ماندگاری جغرافیای کنونی ایران شده است و هم عامل وحشت سران قدرت در ایران، چون سران قدرت خوب می‌داند در هر شرایطی باید برای ماندگاری در قدرت به قدرت‌های فرامنطقه‌ای امتیازاتی بدهند، این وحشت تاریخی و واقعیت سیاسی مسبب آن شده که شعار استقلال‌طلبی به معنای عدم ارتباط جامعه ایران با جامعه جهانی به یک ارزش در سپهر سیاسی ایران تبدیل شده است.

"نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی"

یکی از شعارهای که از آغاز شکل‌گیری جمهوری اسلامی به نماد استقلال طلبی تبدیل شده بود و بر ترویج آن تاکید شده است، شعار " نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی" است، شعاری که در دهه چهارم عمر این رژیم نیز بر سر در وزارت خارجه آن حک شده است. اما واقعیت سیاست خارجی رژیم با آن شعار در تناقضی آشکار است و در چند دهه رفتار جمهوری اسلامی در سطح سیاست خارجی بر پایه استراتژی "اوجب واجبات بودن حفظ نظام"(١) رفتار شده است و در شرایط خاص، سران رژیم بر اساس همان استراتژی یکی "جام زهر " نوشیده و دیگری از "نرمش قهرمانانه" پیروی کرده است. اما رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در داخل و در سطح جامعه ایران بر عکس رفتار سیاست خارجی‌اش، بر اساس شعار" نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی" بوده است. بدین مفهوم که رژیم جامعه ایران را در شرایطی ایزوله قرار داده است.

جمهوری اسلامی، رژیمی توتالیتر است که توانسته جامعه تحت حاکمیت خود را به جامعه‌ای ایزوله تبدیل کند، جامعه‌ای که در آن تبادل اطلاعات به شدت کنترل می‌شود، اطلاعات در سطح وسیعی سانسور و تحریف می‌گردد و هر جریانی که مسبب آگاهی بخشی در جامعه باشد به عنوان "نفوذ فرهنگی" قلمداد می‌گردد و ممنوع اعلام می‌شود و کنترل آگاهی جامعه به سطحی رسیده است که علی‌ خامنه‌ای رغبت عمومی مردم ایران به آموزش زبان انگلیسی را به عنوان یک ابزار برای ارتباط با جامعه جهانی به عنوان تهدید قلمداد می‌کند و بر همین اساس آموزش این زبان در سطح ابتدای ممنوع اعلام می‌شود(٢). در واقع سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر پایه "اوجب واجبات بودن حفظ نظام" بنیاد نهاده شده و سیاست داخلی بر اساس "نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی" برنهاده شده است. نکته مهم این مساله در این است که رژیم جمهوری اسلامی در سطح روابط خارجی آماده است هر نوع امتیازی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای و حتی‌قدرت‌های منطقه‌ای بدهد تا از این طریق موجودیت خود را محفوظ کند، این رفتار از همان فرهنگ سیاسی ازدواج استعمار_استبداد سرچشمه می‌گیرد. سران جمهوری اسلامی بخوبی بر این مساله واقف هستند که آنچه مسبب تغییر رژیم در ٢٠٠ سال اخیر در ایران شده، قهر و تضاد رژیم‌های ایران با منافع ابرقدرت‌ها بوده و بر هیمن اساس برای رفع "شر" ابرقدرت‌های در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی در روابط خود با جامعه جهانی بر اساس "اوجب واجبات بودن حفظ نظام" رفتار کرده است. در عین حال سران جمهوری اسلامی در سیاست داخلی در چارچوب استراتژی "نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی" دو مساله را در سرلوحه کار خود قرار داده:

١: تحقق کیانی هویتی به اسم "ملت ایران"
٢: تفسیر و تقلیل کلیه اندیشه‌ها براساس دیدگاه اسلامی

تلاش برای تشکیل "ملت ایران" به خیزش برای تشکیل "ملت_دولت" در دوران پهلوی اول برمی‌گردد، بعد از پهلوی اول تحقق پروژه سقط شده "ملت ایران" به سرلوحه تمامی جریانات سیاسی موجود در مرکز تبدیل شده است؛ پروژه‌ی که در ذات خود هم مسبب بازتولید استبداد در مرکز شده است و هم عاملی برای ژینوساید و سرکوب بخش زیادی از مردم ایران. برای تبین بیشتر این موضوع در اینجا می‌خواهم به دو مثال اشاره داشته باشم:

مثال اول:

عصر روز ٢٨ مرداد، کودتاچیان این روز را رستاخیز مردم می‌نامیدن و در تمامی ٢٥ سال پس از این روز حکومت پهلوی دوم و نیز رسانه‌های مربوط به آن کودتا را به عنوان روز "رستاخیز" تبلیغ کردند. پس از سقوط پهلوی دوم بلافاصله تحلیل‌گران سیاسی و تاریخی در ایران این موضوع را دوباره واکاوی کردند و اعلام نمودند آنچه در ٢٨ مرداد در سال ١٣٣٢رویداده، یک کودتا بوده و بعدها بر اساس اسناد تاریخی ثابت شد که این کودتا هم توسط یک دولت خارجی انجام پذیرفته است (٣). بعداز سقوط پهلوی دوم دیگر مساله رستاخیز بودن کودتا ٢٨ مرداد یک تحریف تاریخی محسوب میشود.

مثال دوم:

روز ٢ بهمن ١٣٢٤ در مهاباد، جمهوری کوردستان بنیاد نهاده شد. روز ٢٦ آذر ١٣٢٥ نیروهای نظامی ایران پس از نزدیک دو سال به مهاباد وارد شدند و مدتی پس از آن رئیس‌جمهور فقید کوردستان، زندیاد قاضی محمد، دستگیر شد و در تاریخ ١٠ فروردین ١٣٢٦ در مهاباد همراه دو تن از همرزمانش اعدام شد، قبل از وی ١٧ نفر دیگر از همراهان پیشوا قاضی محمد، توسط حکومت پهلوی دوم اعدام شده بودند. در جریان حضور مجدد ارتش ایران در مناطق تحت حاکمیت جمهوری یک ساله کوردستان ٥٢ نفر اعدام و کشته شدند و محمدرضا پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ مساله سرکوب کوردستان و آذربایجان را به عنوان یک خدمت خود به "تمامیت ارضی" ایران قلمداد می‌کند، بعد از سقوط پهلوی دوم باز تحلیل‌گران مرکزگرا علی‌رغم انتشار اسناد و مدارک در مورد جمهوری کوردستان سرکوب و کشتار کوردستان توسط حکومت محمدرضا پهلوی پس از ٢٦ آذر ١٣٢٥ را یک تلاش برای "حفظ تمامیت ارضی ایران" قلمداد می‌کنند و همان دیدگاه را دارند که در حکومت پهلوی دوم تبلیغ می‌شود.

در اینجا به وضوح آشکار است که تاکید و تداوم نوع نگاه حاکمان پهلوی دوم به جمهوری کوردستان در دوران جمهوری اسلامی، تنها تفسیر آن این است که سران جمهوری اسلامی و تحلیل‌گران مرکزگرا رسالت تشکیل "ملت" ایران که یک پروژه سقط شده است را به عنوان یک وظیفه برای خود تعریف کرده‌اند.

در زمینه بحث دوم یعنی تفسیر و تقلیل کلیه اندیشه‌ها بر اساس دیدگاه اسلامی نیز تاریخ آن به قبل از جمهوری اسلامی و به دوران پیش از مشروطیت برمی‌گردد. میزا یوسف‌خان مستشارالدوله در دوران سلطنت ناصرالدین شاه و در رساله مشهورش "یک کلمه" متون اسلامی را بر اساس اعلامیه حقوق بشر موجود در قانون اساسی فرانسه بررسی کرد، بدین امید که در آیات قرآن و احادث متونی را کشف کند که با این اندیشه قرابت داشته باشد. وی در نامه خود به میرزا فتحعلی آخوندزاده می‌نویسد: "کتاب روح الاسلام[یک کلمه] انشااللە دو ماە دیگر تمام میشود... خوب است ، یعنی به جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون، از قرآن مجید و احادیث صحیح، آیات و براهین پیدا کرده‌ام، که دیگر نگویند فلان چیز مخالف اسلام است، یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است(٤)". تلاش برای اسلامی‌کردن اندیشه‌های غربی و یا گنجاندن این اندیشه‌ها در چارچوب متون اسلامی مسبب تغییر کارکرد و فرسایش معنایی اندیشه‌های غربی شد و به طوری که مشروطیت را نه استبداد قاجاری بلکه "مشروعیت" آخوندی ساقط کرد و در پس آن نیز حتی کسانی همچون خسرو گلسرخی برای تفسیر مبارزات خود از حادثه کربلا مایه گذاشتند. در چنین فضای از اندیشدن و در آنچنان تاریخی است که خامنه‌ای پا را پیشتر می‌گذارد و از "علوم انسانی اسلامی" دم می‌زند.

اگر پس از این تبیین به مساله "نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی " برگردیم به کلی می‌توانیم درک کنیم که جمهوری اسلامی تلاش کرده است با استفاده از دو دیدگاه تاریخی_سیاسی موجود در ایران، جامعه را هدایت و ایزوله نماید و از برقراری ارتباط با دیگر جوامع بازدارد. نکته مهم در اینجا این است که در سطح جامعه دو دیدگاه فوق که در بین نخبه‌های ایرانی از اعتبار برخوردار بودند، مسبب آن شده است که استراتژی" اوجب واجبات بودن حفظ نظام" به آسانی قابل اجرا باشد و تنها هفت روز پس از ٢٢ بهمن، حاکمان تازه به دوران رسیده، کوردستان را ضد انقلاب قلمداد کردند و کشتار در آن را آغاز نمودند. طی سه سال پس از انقلاب، جریانات چپ و دیگر گروه‌های غیره اسلامی نیز به بهانه ضد اسلام بودن، از سپهر سیاسی ایران حذف شدند و بر پایه همان دو دیدگاه رژیم توانست استراتژی "نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی" را با تقیه موجود در آیین تشیع درآمیزند و حکومت جمهوری اسلامی را بنیاد نهد و ماندگار کنند. اما این تمام ماجرا نیست، استراتژی "نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی" در حلقه حاکمان رژیم را با مساله" کدام جمهوری اسلامی" روبرو کرد، جمهوری اسلامی همچنان که از اسمش پیدا است در تضادی دوگانه قرار دارد. جمهوریت و اسلامیت در یکی مردم سرچشمه قدرت هستند و در دیگری خالق سرچشمه قدرت است و مردم رعیت و فرمانبر، هرچند جمهوریت را که یک اندیشه غربی‌ست بر پایه آیات قرآنی همچون " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" تفسیر کردند، اما این مساله مسبب آن نشده است که ارگان‌های انتخابی (نماد جمهوریت رژیم) با ارگان‌های انتصابی(نماد اسلامیت رژیم) در مقابل هم قرار نگیرند. در واقع استراتژی "نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی" تناقض درونی رژیم را به تقابل درونی رژیمی تبدیل کرد و از آنجا کلیت رژیم بر این عقیده بوده و هست که در سیاست خارجی باید استراتژی "اوجب واجبات بودن حفظ نظام" را رعایت کند.

پس در عمل باید گفت، امکان گذر از جمهوری اسلامی از طریق نیروی خارجی امکانی‌ست خیالی، چون آنچه جمهوری اسلامی دشمن خود در جامعه جهانی می‌پندارد و تاکید بر دشمنی با آن دارد، در واقع این دشمنی در راستای کنترل بیشتر جامعه ایران است و دشمنی نیز کاملا یک طرفه بوده و براساس تاریخ تحولات چند دهه اخیر، هرگاه ایران از دشمنی دست بکشد طرف مقابل نیز روی خوش به جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. پس باید گفت گذر از جمهوری اسلامی اولین قدمش از داخل و در جامعه ایران باید برداشته شود.

در شماره بعدی به بررسی مساله آغاز مجدد گذر از جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٢١ در این شمارە می‌خوانید:

ــ ترویستم دولتی و حکومت ترور علیه کوردستان
ــ کرکوک، کرماشان، عفرین، نوروز
ــ کنگره راسان، کنگره تغییر و نوآوری
ــ بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟
 • کنگره راسان، کنگره تغییر و نوآوری کنگره راسان، کنگره تغییر و نوآوری
  نکته قابل توجه اینکه برای دمکراتیک‌تر شدن موسسات حزبی، مدیر کل از سوی کنگره انتخاب و در مقابل مرکز سیاسی و کنگره پاسخگو می‌باشد.
 • ترویستم دولتی و حکومت ترور علیه کوردستان ترویستم دولتی و حکومت ترور علیه کوردستان
  در واقع مقاومت مردمی کوردستان، قبل از فتوای جهاد خمینی با خشونت و تعصبات ناسیونالیسم ایرانی روبررو بود اما بعد از اعلام جهاد از طرف خمینی، کوردستان هدف ارعاب و خشونت گروه‌های متعصب مذهبی و قومی قرار گرفت.
 • بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟ بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟
  درست است که تلاش‌های ملت کورد برای احقاق حقوق اولیه‌شان به جایی نرسیده و خسارات سنگین جانی و مالی را هم متحمل شده‌اند اما سرکوب ملت کورد برای کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه هم بدون هزینه نبوده است. کشور ترکیه برای سرکوب کوردها هر سال بطور مستقیم میلیاردها دلار هزینه می‌کند و بطور غیرمستقیم هم در اثر جنگ و ناامنی لطمات اقتصادی زیادی را متحمل می‌شود و حتی مجبور است برای ساکت نگاه داشتن کشورهای قدرتمند و موثر جهان امتیازات سیاسی زیادی بدهد.
 • پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق
  این گروه و ابومهدی مهندس برای فعالیت‌های‌شان تا قبل از ٢٠١١ از سوی ایالات متحده به عنوان تروریست شناخته شده‌اند.
 • کرکوک، کرماشان، عفرین، نوروز کرکوک، کرماشان، عفرین، نوروز
  کوردستان در سالی که گذشت, شاهد وقایع متعدد تاریخی بود. وقایع تاریخی می‌توانند هم تلخ باشد و هم شیرین و نسبت به اهمیت آن، می‌تواند مقطعی از تاریخ را خلق کند و به نمادی از یک دوران تاریخی بدل شود.
 • خالد درویژه در مصاحبه با کوردستان: به باور من هدف از تغییر ساختار حزب، فعال‌تر کردن ارگانیزاسیون حزب است خالد درویژه در مصاحبه با کوردستان: به باور من هدف از تغییر ساختار حزب، فعال‌تر کردن ارگانیزاسیون حزب است
  مبانی فکری-عملی حزب دمکرات دستیابی، حفاظت و حراست از معیارها و ارزش‌های والای انسانی‌است.
 • پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق پروفایل گروه‌های شبه‌نظامی شیعه تحت حمایت ایران در سوریه و عراق
  بنیاد دفاع از دمکراسی‌ها، پروفایل کوتاهی از گروه‌های شیعه‌ی را که در عراق و سوریه، منافع جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کنند آماده کرده است با اینکه گزارش مذکور مختص به عراق و سوریه می‌باشد اما نشانه‌هایی از تحرکات متشابه ایران در بحرین و یمن نیز وجود دارد.
 • بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟ بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟
  کشورهای نام برده باید این واقعیت را قبول کنند که سرکوب و استعمار ملت کورد به قیمت استعمار و سوءاستفاده قدرت‌های جهانی از آنان است و در واقع نفعی از ظلم بر ملت کورد عاید و نصیب آنان نخواهد شد.
 • متن کامل سخنان مصطفی هجری، مسئول کل حزب دمکرات کوردستان ایران، در جشن اختتامیه کنگره شانزدهم حزب متن کامل سخنان مصطفی هجری، مسئول کل حزب دمکرات کوردستان ایران، در جشن اختتامیه کنگره شانزدهم حزب
  باید این نکته را هم اضافه کنم که با توجه به ضرورت همکاری و کار مشترک با احزاب کوردستان ایران و اپوزیسیون ایرانی، کنگره تمام موانع موجود را رفع کرده و مرکز سیاسی را مختار کرده که هر وقت لازم دانست با این جناح‌ها ارتباط برقرار کند، فعالیت مشرک داشته باشد و در نهایت به ایجاد جبهه برای وسیع‌تر کردن دامنه مبارزه در کوردستان، دست یابد.
 • گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
  در بخش اول اشاره‌ی گذرا به ریشه خوانش اندیشه‌های سیاسی غرب در جامعه ایران کردم، اهمیت بررسی تاریخی ترمینولوژی در حوزه سیاست در این است که این موضوع می‌تواند درک خواست گروه‌های اجتماعی و سیاسی را به مراتب آسان‌تر نماید.
 • کنگره‌ی راسان روژهلات کنگره‌ی راسان روژهلات
  شرایط زمانی کنگره "راسان روژهلات"، به ویژه بعد از نابودی تهدید داعش و سربرآوردن تهدید جدید تحت لوای حشد شعبی و رویدادهای بعد از سقوط کرکوک و هجوم ترکیه به عفرین و دعوت نیروهای رژیم اسد به عفرین و چندین رویداد مهم دیگر که هر کدام به تنهایی نیازمند تحلیل و تفسیر جداگانه‌ای هستند و بر آن هستیم که در آینده بیشتر به این موضوعات بپردازیم.
 • عملیات ‌هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی عملیات ‌هواپیماهای اسرائیلی در سوریه و تفسیرهای پیرامونی
  در گزارشی از جزئیات این رویارویی که توسط موسسه بروکینگز منتشر شده، "دو درور میچمان" و "یائل میزراهی" دو تحلیل گر این موسسه مدعی شده‌اند که پس از اینکه اسرائیل در نهایت برای اولین بار در تاریخ یک پایگاه ایرانی را در سوریه مورد هدف قرار داده است اکنون مسائل آرامتر شده و به نظر می‌رسد طرفین یعنی ایران و اسرائیل به روشنی پیام‌های همدیگر را دریافت کرده‌اند.
 • گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل بخش اول گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل بخش اول
  عصر روز ٢٨ مرداد، کودتاچیان این روز را رستاخیز مردم می‌نامیدن و در تمامی ٢٥ سال پس از این روز حکومت پهلوی دوم و نیز رسانه‌های مربوط به آن کودتا را به عنوان روز "رستاخیز" تبلیغ کردند. پس از سقوط پهلوی دوم بلافاصله تحلیل‌گران سیاسی و تاریخی در ایران این موضوع را دوباره واکاوی کردند و اعلام نمودند آنچه در ٢٨ مرداد در سال ١٣٣٢رویداده، یک کودتا بوده و بعدها بر اساس اسناد تاریخی ثابت شد که این کودتا هم توسط یک دولت خارجی انجام پذیرفته است (٣). بعداز سقوط پهلوی دوم دیگر مساله رستاخیز بودن کودتا ٢٨ مرداد یک تحریف تاریخی محسوب میشود.
 • مساله‌ی رفراندوم مساله‌ی رفراندوم
  رفراندوم دمکراتیک و واقعی بعد از سقوط جمهوری اسلامی و نوشتن قانونی اساسی بر مبنای پرنسیپ‌های دمکراسی و زندگی آزاد و برابرهمه ملیت‌های ایران انجام می‌شود که در چنین رفراندومی این قانون به رای گذاشته خوهد شد و به معیاری برای با هم زیستن بدل می‌گردد نه وسیله‌ای برای مقدس کردن وهم‌ها و شمشیر کشتار مردم.