• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
١٨ مارس ٢٠١٨ میلادی - ٢٧ اسفند ١٣٩۶ خورشیدی  

گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل

میلادی: ٠٧-٠٣-٢٠١٨ - خورشیدی: ١٣٩۶/١٢/١۶ - ١٧:٢٢ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
آگری اسماعیل‌نژاد

بخش دوم و پایانی


در بخش اول اشاره‌ی گذرا به ریشه خوانش اندیشه‌های سیاسی غرب در جامعه ایران کردم، اهمیت بررسی تاریخی ترمینولوژی در حوزه سیاست در این است که این موضوع می‌تواند درک خواست گروه‌های اجتماعی و سیاسی را به مراتب آسان‌تر نماید.

در فضای سیاسی امروز، گروه‌های سیاسی موجود در سپهر سیاسی ایران در برداشت ذهنی و عملی از اندیشه‌های غربی بسیار متفاوت از همدیگر اندیشیده و عمل می‌کنند و این موضوع که ریشه آن به سرآغاز حضور این اندیشه‌ها در ایران برمی‌گردد، در بخش اول مقاله به آن اشاره شد.

در شرایط کنونی برداشت‌های متفاوت از اندیشه‌های غربی از گذشته بسیار تاثیرگذارتر است و دلیل تاثیرگذاری آن این است که اندیشه‌های غربی اعم از دمکراسی، حقوق بشر، پارلمان، نگاه عمومی غرب به حکومت و ... اگر به اندیشه‌های جهانشمولی تبدیل نشده باشند، در سطح جامعه ایران به عنوان ارزش‌های سیاسی مورد قبول جامعه ایران قرار گرفته‌اند و این مساله مسبب آن شده است که حتی مخالفین این اندیشه‌ها نیز باپوشش آن‌ها و تحت اسماء مشابه، دیدگا‌ه‌های خود را در جامعه مطرح کند.

با این مقدمه کوتاه به بررسی مساله طرح مجدد گذر از جمهوری اسلامی(چالش براندازی) می‌پردازم؟!

مساله گذر از جمهوری اسلامی، موضوعی نو در سپهر سیاسی ایران نیست، در واقع برعکس آنچه در خوانش‌های رسمی و گاها مرکز محور مطرح می‌شود، جمهوری اسلامی که حال قدرت را در ایران در دست دارد، نه فردای ٢٢ بهمن ١٣٥٧ به قدرت رسید و نه حتی بعد از همه‌پرسی ١٠ و ١١ فروردین ١٣٥٨، چون اغراق نیست که بگویم با توجه به همان فرهنگ سیاسی، که حتی مخالفین ارزش‌های غربی در ایران اندیشه‌های خود را در پس آن‌ها مطرح می‌کنند، مردمی که به جمهوری اسلامی "آری" گفتند، در واقع جمهوری اسلامی را از طریق پروپاگاندای رسانه‌ی خمینی در پاریس می‌شناختند؛ جدا از این مساله، مردم در برابر "سلطنت" به "جمهوری اسلامی" آری گفتند.

اهمیت این تبیین در این است که آنچه در قرائت‌های رسمی به عنوان پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی قلمداد می‌شود، حتی با عدم لحاظ مساله بایکوت و تحریم همه‌پرسی فروردین ١٣٥٨ از سوی احزاب کوردی و عدم شرکت مردم شهرهای مختلف کوردستان در پای صندوق‌های رای، باز نتایج شمارش آرا نشان دهنده میزان مشروعیت رژیم برآمده از پس آن نیست، بلکه نشان دهنده انزجار مردم از نظام سلطنت است. جمهوری اسلامی طی یک دهه توانست به قدرت دست یابد و در مسیر این کسب قدرت "سرها بریده بی‌جرم و جنایت". در واقع مسیر کسب قدرت برای جمهوری اسلامی مسیری به غایت پر چالش و پر کشتار و سرکوب بود و تمامی دهه ٦٠ را در راستای تثبیت حاکمیت و سلطه خود، صرف قلع و قمع گروه‌های مختلف سیاسی در ایران کرد. اهمیت موضوع قلع و قمع گروه‌های سیاسی در دهه ٦٠ توسط جمهوری اسلامی، تنها به مساله نقض حقوق بشر و یا بعد سرکوب مخالفین برنمی‌گردد، بلکه در تبارشناسی جریانات دهه ٧٠ نیز نقش بسیار بسزایی دارد. پس در واقع جمهوری اسلامی دهه ٦٠ را در سایه وحشت "براندازی" طی کرد و بر اساس رفع همین چالش نیز در دو سطح سیاست داخلی و خارجی رفتار کرده است.

یک دهه چالش سقوط، سبب آن شد که جمهوری اسلامی حلقه قدرت را هم تنگ نماید و هم آنچنان امنیتی کند که کسانی که در کشتار این دهه مستقیما حضور نداشتند از حق حضور در حلقه قدرت محروم شوند.

مطرح کردن این مسائل خوانشی جدیدی نیست، اما این پرسش را مطرح می‌نماید که، در شرایطی که نگاه عبور از چالش "براندازی" بر قاعده بازی سیاسی در دو سطح درون رژیمی و سیاست خارجی در ایران حاکم بوده است، چگونه می‌توان مساله اصلاح‌طلب - اصولگرا را تبیین کرد؟

به نظر من این پرسش را احمد سلامتیان بهتر از هر کس دیگری جواب داده است، سلامتیان بر این عقیده است که اصلاح‌طلبی و اصولگریان یک جریان فکری مجزا نیستند، بلکه گروهی وابسته به یک نحله فکری‌اند که تنها گذر زمان و سیاست روز آن‌ها را از همدیگر مجزا می‌کند. اگر این تعریف سلامتیان را مدنظر بگیریم، به راحتی می‌توانیم درک کنیم که چرا جبهه اصلاح‌طلبی در برابر آنچه اقتدارگرایان خوانده می‌شوند، هیچ کف خواست سیاسی مشخصی ندارد؛ جدا از این مساله همین تعریف به سهولت جواب این پرسش را برایمان آشکار می‌کند که چرا به راحتی افراد جناح مقابل در جبهه اصلاح‌طلبی به عنوان سران این جبهه شناخته می‌شوند؟!

اصلاح‌طلبان چه به عنوان سوپاپ اطمینان امنیتی جمهوری اسلامی شناخته شوند و چه به عنوان جریانی که حاصل یک جبر زمانی در سیاست تعریف شوند؛ هر دو به یک مفهوم است و آن اینکه پایگاه اجتماعی این جریان و حضور آن‌ها در قدرت تنها در وجود جمهوری اسلامی تضمین شده است.

اگر رای به این گروه را به عنوان نمادی برای پایگاه اجتماعی آن‌ها در نظر بگیریم و نتایج اعلام شده توسط ارگان‌های رسمی جمهوری اسلامی را به عنوان یک رفتار سیاسی جامعه در شرایط موجود قبول داشته باشیم، پایگاه اجتماعی این جریان در واقع حاصل جمعِ:

یک: بخشی از پایگاه گروه‌های سیاسی‌ست که در دهه ٦٠، ممنوع و سرکوب شده‌اند.

دو: بخشی از جامعه ایران است که جمهوری اسلامی را قبول نداشته، اما ترس از سرکوب و کشتار آن‌ها را واداشته است در چارچوب جمهوری اسلامی به دنبال طرح‌های خود باشند، عمار ملکی این گروه را "تحول‌خواه" نامیده است.

سه: بخشی از مردم که معیشت آن‌ها را به یک رفتار سیاسی مشخص واداشته است، این گروه را می‌توان "معیشت بیمان" نامید.

تبیین پایگاه اجتماعی، اصلاح‌طلبان با توجه به اینکه بر رفتار سیاسی این گروه تاثیرات مستقیم دارد از اهمیتی خاصی برخوردار است، بدین مفهوم که آن‌ها چه بخواهند از جناح رقیب خود کسب امتیاز کنند و چه بخواهند به جرگه تحول‌خواهان بپیوندند و حتی به فکر گذار از جمهوری اسلامی باشند، در هر دو حالت پایگاه اجتماعی که آن‌ها، از آن کسب مشروعیت می‌کنند خارج از کمیت آن، یک پایگاه ضعیف محسوب می‌شود چرا که این پایگاه در شرایط اجباری تابع تصمیمات سران اصلاح‌طلبان است و با حذف این شرایط مسلم است که نیروهای اجتماعی تابع تصمیمات این گروه نخواهند بود و این مساله سبب آن می‌شود که اصلاح‌طلبان به عنوان یک گروه سیاسی، تنها به بازیگرانی سیاسی در چارچوب جمهوری اسلامی بدل شوند و هیج وقت در اندیشه بازی در خارج از این چارچوب نباشند.

ضعف پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان و تمامیت‌خواهی گروه رقیب آن، موجب شده که در ٢٠ سال گذشته جریان مرسوم به اصلاح‌طلبی، توانایی تغییر در رفتار و ساختار جمهوری اسلامی را نداشته باشد، این مساله از این لحاظ در جایگاه ویژه قرار می‌گیرد، چون ساختار جمهوری اسلامی برای ماندگاری در قدرت به تغییر نیاز دارد، پس تغییرات مدنظر گروه اصلاح‌طلب در واقع تغییراتی است که برای مدیریت بحران گذر از جمهوری اسلامی و رفع چالش براندازی الزامی است و تغییراتی صرفا اعتقادی و حتی قدرت‌طلبانه نیست، بلکه تغییراتی است که جبر زمان، منافع کشورهای خارجی و ساختار اجتماعی ایران آن را الزامی می‌کند، در چنین شرایطی عدم تغییر به مفهوم ماندگاری جمهوری اسلامی نیست، بلکه به مفهوم تحمیل هزینه‌های زیاد برای ماندگاری و نیز تحقق زمینه برای قدرت‌گیری جریانات برانداز است.

خیزش دی‌ماه

در دی‌ماه سال ١٣٩٦، خیزشی سراسری در ایران شکل‌گرفت که می‌توان اهمیت این خیزش را در این نکات یافت:
١: خیزش در جغرافیای وسیعی اتفاق افتاد.
٢: خیزش مطالبات معیشت محور داشت، که تحقق این مطالبات در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی امکان ندارد و قشر مطالبه‌گر نیز بدون تحقق مطالبات خود توانایی زیستن و حیات ندارند.
٣: خیزش در جغرافیای رویداد که در نقشه‌های امنیتی جمهوری اسلامی این جغرافیا به عنوان مناطق سبز شناخته می‌شوند.
٤: خیزش تابع جریان سیاسی در داخل و یا خارج از ایران نبود، به ادبیات امروزی خیزش بدون رهبری بود.
٥: خیزش مطالباتی خارج از چارچوب جمهوری اسلامی مطرح نمود.
٦: خیزش مواضع اصلاح‌طلبی و اصولگرای را یک بازی درون رژیمی تلقی نمود و در شعارهای خود اعلام کرد: "اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا".

پس در واقع خیزش دی‌ماه، سرآغاز به مرکز برگشتن جریانی است که بعد از سرکوب‌های دهه ٦٠ در عمل به حاشیه رانده شده بود، همان جریان "برانداز". اما چرا جریان براندازی باردیگر به مرکز خواست جامعه ایران بازگشته است؟! روایت است از مهندس بازرگان که گویا چند ماه قبل از انقلاب ١٣٥٧، در نشستی خصوصی گفته بود، "شاه[ محمدرضا پهلوی] رهبر این انقلاب است". بازرگان در تبیین دیدگاه خود گفته بود، عملکرد شاه و عدم امکان اصلاح رژیم پهلوی شرایطی ایجاد کرده است که همه گروه‌ها به طرف انقلاب سوق داده شده‌اند. اگر واقعیت ایران را نگاه کنیم تمامیت‌خواهی‌های علی خامنه‌ای، وجود فساد ساختاری چند لایه در ساختار رژیم جمهوری اسلامی، همچنین قدرت طلبی گروه‌های نظامی_امنیتی و نیز وجود طبقه‌ای حاکم با ایدئولوژی مشخص سبب آن شده که هیچگونه امکان تغییری در جمهوری اسلامی موجود نباشد.

همچنان که در بالا نیز شرح آن رفت، مساله تغییر در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی به امری حیاتی تبدیل شده و ربطی به قبول و یا رد اندیشه‌هایی از قبیل دمکراسی، حقوق بشر، آزادی ادیان، بیان و... ندارد، موضوع سر رفع چالش‌هایی‌ست که ساختار جمهوری اسلامی، ترکیب اجتماعی ایران، منافع ابرقدرت‌ها و جبر زمان، آن‌ها را الزامی کرده است.

پس شکل‌گیری مجدد چالش براندازی در برابر جمهوری اسلامی به ذات، ساختار و رفتار درون این رژیم برمی‌گردد.

نکته‌ای که در پایان بایستی به مساله قدرت‌گیری جریانات برانداز جمهوری اسلامی افزود این است که، زمینه این قدرت‌گیری را اصلاحات عقیم فراهم نموده است اما حذف این زمینه‌ها و یا سرکوب جریانات برانداز در شرایط کنونی برای جمهوری اسلامی امری تقریبا نشدنی است، نشدنی این موضوع تنها به میزان هزینه سرکوب برنمی‌گردد بلکه به ذات تمامیت‌خواهی و فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی نیز مربوط می‌شود. باید اظهار کرد که سران جمهوری اسلامی با بازی اصلاح‌طلب_اصولگرا دوباره خود را با وحشت چالش براندازی روبرو کرده‌اند، عیان است که با توجه به رفتار جمهوری اسلامی در دهه ٦٠ ، برای گذر از چالش براندازی مجددا سرکوب، کشتار، اعدام و تروریسم دولتی در راس سیاست‌های این گروه قرار خواهد گرفت اما همچنان که در بالا نیز اشاره شد، سرکوب صرف تنها زمان سقوط را به تاخیر خواهد انداخت، همچنانکه سروکوب‌های دهه ٦٠، علی‌رغم وسعت و شدت آن، گزینه براندازی را حذف نکرد.

درپایان باید اظهار داشت که بی‌گمان ترور دهم اسفند اربیل، که طی آن صلاح رحمانی یکی از فرماندهان نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران و فرزند وی صباح مورد هدف قرار گرفتند، به مفهوم شروع اقدامات عملی جمهوری اسلامی برای گذر دوباره از چالش براندازی است.
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٢٠ در این شمارە می‌خوانید:

ــ گذر از جمهوری اسلامی علل و عوامل
ــ کنگره‌ی راسان روژهلات
ــ متن کامل سخنان مصطفی هجری، مسئول کل حزب دمکرات کوردستان ایران، در جشن اختتامیه کنگره شانزدهم حزب
ــ بازنده مساله کورد و کوردستان کیست؟