• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
١٧ آگوست ٢٠١٧ میلادی - ٢۶ مرداد ١٣٩۶ خورشیدی  

گزارش کمیته مرکزی حزب دمکرات برای کنگره پانزدهم

میلادی: ٢۴-٠۴-٢٠١٣ - خورشیدی: ١٣٩٢/٠٢/٠۴ - ١٠:١٩ تاران سایز فونت: بزرگتر‌کوچکتر
گزارش کمیته مرکزی حزب دمکرات برای کنگره پانزدهم
کنگره تلاش برای اتحاد در راستای پیروزی

برای دیدن متن گزارش روی PDF کلیک کنید
بالاترین چاپکردنی ئەم بابەتە

روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٠٦ در این شمارە می‌خوانید:

ــ اراده معطوف به مقابله با سرکوب
ــ دوست و یاور مبارزه‌ای
ــ کورد نماینده، نماینده‌ی کورد
ــ مصاحبه اختصاصی روزنامه کوردستان با یک فعال سیاسی-اجتماعی کرماشانی