• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
١٩ فوریه ٢٠١٨ میلادی - ٣٠ بهمن ١٣٩۶ خورشیدی  

شهر شوری در سر دارد

شهر شوری در سر دارد

2017-09-07 - 1396/06/16
1394/12/17 / 2016-03-07

آب گل‌آلود سیاست

1394/12/05 / 2016-02-24

آتشفشان خلق

1394/11/28 / 2016-02-17

فاجعه‌ی ملی

1394/10/17 / 2016-01-07

وقاحت تروریستی


روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧١٨ در این شمارە می‌خوانید:

ــ مصاحبه با پرویز رحیم
ــ راسان و پیشمرگه
ــ زنان کوردستان در پیوند با راسان
ــ گفتگو با آرش صالح