• روزنامەی کوردستان
  • Agirî
  • بیری خوێندکار
  • لاوان
  • ژنان
  • کانال تیشک تی وی
  • نرگز
٢١ سپتامبر ٢٠١٧ میلادی - ٣٠ شهریور ١٣٩۶ خورشیدی  

1396/02/21 / 2017-05-11

ابتذال در انتخابات

1396/02/18 / 2017-05-08

روحانی و حقوق بشر

1396/02/14 / 2017-05-04

روحانی و اقلیت‌ها

1396/02/01 / 2017-04-21

شهر، محور راسان

1395/12/17 / 2017-03-07

کورد هراسی


روزنامە کوردستان
روزنامەی کردستان ش.٧٠٨ در این شمارە می‌خوانید:

ــ شهر شوری در سر دارد
ــ اصلاح‌طلبی ایرانی و عشق یک طرفه
ــ توتالیتاریسم و جامعه
ــ زن و رویاهایی که در دنیای مردسالارانه فنا می‌شوند