• Rojnameya Kurdistan
 • Agiri
 • Biri Xwendkar
 • Lawan
 • Jinan
 • Tishl
 • Nergiz
2015-11-28 / 1394-09-07   

Duheftînameya Agirî
hejmara rojnameya Agirî 266 Dî wê hejmarê de:

-Gelo daxistina sînoran geşeya aborî bi dû xwe re tîne?
-Tirkiye û berdewamiya şer
-Gotûbêja tevî rejîma Îranê, take rêya çareseriya pirsa Kurd di Îranê de ye?
-20’ê Çiriya Paşîn roja cîhanî a pesendkirina mafê zarokan
 • ExterFetahî: “Mixabin bi sedemadestengiyê, şeşzarokên min canêxwejidestdan”. ExterFetahî: “Mixabin bi sedemadestengiyê, şeşzarokên min canêxwejidestdan”.
  Lêhekîbawerî bi xwebûn û bawerî bi jiyanêhebûn di mirov de hebe, wîçaxîwê bi serdestengî û hejariyê de zal be û, serbarêdestengiyêwê bi dilekdewlemdvejiyanaxwebidomîne.
 • 20’ê ÇiriyaPaşînrojacîhanî a pesendkirinamafêzarokan 20’ê ÇiriyaPaşînrojacîhanî a pesendkirinamafêzarokan
  Ji kesêweşartî nine kubilindbûnarêjeyahejarî û zarokênkar di navacivakaÎranê de, beşekberfirehyawêvedigerebosiyasetênnebaş û nezanistiyaneêndesthilatdarênÎranê.
 • Tirkiye û berdewamiyaşer Tirkiye û berdewamiyaşer
  Xeynî van xalêngirîngtuencamekjihewildanandestnakeve, û aştî û aramîcihgirnabe, û tenêxortên Kurd û Tirkwêbibingoriyêsiyasetênşaş.
 • Gelodaxistinasînorangeşeyaaborî bi dûxwe re tîne? Gelodaxistinasînorangeşeyaaborî bi dûxwe re tîne?
  Xûyayeevaku me di çendpeyvênserî de bas kirin, tenêrûçikadereveyavêpêvajûyê ye kuKomaraÎslamîpitirji 3 dehikan e kuhewlêjê re dide û pereyekzaf di pêxemê de xisar dike, jiberkuevatenîsiloganekbêbingeh û direvekemezin e.
 • GotûbêjatevîrejîmaÎranê, take rêyaçareseriyapirsa Kurd di Îranê de ye? GotûbêjatevîrejîmaÎranê, take rêyaçareseriyapirsa Kurd di Îranê de ye?
  Yayekemhizradamezirandinapartî û rêkxistinê, yaduyemînpiropagandebopartiyê û komkirinaendam û alîgiran bona gehîştin bi armanc û mebest û yasêyemîngehîştina bi armancê ye.
 • Qopiyabêexlaqiyê Qopiyabêexlaqiyê
  Lê di vênavberê de ewtirsheye, kuewgirûpênxebatkar, di demanerehetiyê de, hawaraxwebokiryarêndijîmirovîênfaşîstîbibin, kuherçendderbê li faşîstên DAÎŞ û WilayetaFeqîhbidinjî, lê di warêderûnî û exlaqî de, dîsan bi rengeke din û di rûçikeke din de, faşîzmeke din ava bikin.
 • Zara Fetahî: “Rojênherînexweş, rojênşehîdketinahevjînê min, û babê min bûn”. Zara Fetahî: “Rojênherînexweş, rojênşehîdketinahevjînê min, û babê min bûn”.
  Jiyanekepirrjiêş û elem, jidestdanaxweşmêr û egîdênmalê, sêvîketinazarokênhûr û li dûhev, awareyî û malwêranî, geloevjiyanahandimeşe? Gelomirovdikare li hemberîjiyana bi vîqasîgiran de berxwe bide?
 • Hilbijartinapêşwext û encamênwê Hilbijartinapêşwext û encamênwê
  Nêzî %88 ji wan kesênkudikarîn di dengdanê de beşdar bin, di 81 parêzgehênwîwelatî de, di hilbijartinênparlementoyaTirkiyê de beşdarbûn, da kubikarin 550 nûneranbişîninparlementoyaTirkiyê. Herçendkuencamadestpêkî hate ragehandin û AKP karîku %49 jidengan, û HDP û CHP û MHP’êkarînkuberbenda %10 bişkînin, lêencamadawiyêpiştîçendrojên din wêbêragehandin.
 • Rewşakedkar û hejaran di Îranê de Rewşakedkar û hejaran di Îranê de
  Hejarî bi zimanekîsade, yanînebaşiyadahat di navberamalbatan û berçavgirtinadahatapêdvîkudahatarojanne, beşadabînkirinaxwarina wan yabaşnake. Bêkarî û kêmiyaheqdestsedemabingehînyapêkhênerêhejariyê ye, û wêdemêhejarîçêdibe, kuheqdestêkedkaran di bazarê de karpênahêkirin, û daxwazkarîjîzêde be, û her tiştjîgiran be. Hêjayîgotinê ye kuhejarîyekjimezintirîndiyardeyênxirapêncivakî ye û bi giştîbandorekzafjî li sercivakêheye.
 • 13’ê Xezelwerê, kêmrengbûnasiloganêngirîngênrejîmê 13’ê Xezelwerê, kêmrengbûnasiloganêngirîngênrejîmê
  PiştîşoreşagelênÎranê di sala 1978’an(1357) ejîmataze bi deshilatgehiştî a ÎslamîyaÎranêku li serdestêaxûndêntundrev hat avakirin, her di despêkadeshilataxwe de tevîtewahiyapirensîp û yasayênmirovîdijatiyaxwenîşan da û bi siloganên bi navdijîEmpiryalîstî, di despêkadeshilataxwe de hamûpirensîp û yasayênnavnetewî û navxweyîbinpêkirin.
 • Qewldana bi şeytan Qewldana bi şeytan
  RejîmaÎranê li serçendstûnênstemkarî, talankarî, şerxwazî û têkderiyan û jihemiyêgirîngtir li serderevanhatiyeavakirin.
 • Nermiya Rûhanî di hemberîserkutênpiştîlihevkirinê Nermiya Rûhanî di hemberîserkutênpiştîlihevkirinê
  Di vêsergotarê de têgotinkutundrewênÎranê bi rêberiyaSpahaPasdaranyaŞoreşaÎslamiyaÎranê, heyamekêberînihadijberiyaxwetevîlihevkirinaetomînîşandan.Ewhêz bi derbazbûnademênîşandidin, kujibolawazkirinalihevkirinê, û şansêbaştirbûnapêwendiyêndigelRojavaheyakîderêdikarinherinpêş.
 • Qala vala Qala vala
  Nihakurojrojasazan a KomaraÎslamî û Rojava û cilîdanêyahêzêndirindeênSipahaPasdaran û erbabên wan ênRûs e di herêmê de, siyasetvanêndemamikdarjîdengêxwexuettirdikin û di navagelê Kurd de qalateslîmbûnêdikin.
 • AmîneÎqtidar: “Vegeriyanahêzênpêşmergên PDKÎ bosersînor û navxweyîKurdistanê, pirezkêfxweşkirim û hêvîdikimkuberdewam bin”. AmîneÎqtidar: “Vegeriyanahêzênpêşmergên PDKÎ bosersînor û navxweyîKurdistanê, pirezkêfxweşkirim û hêvîdikimkuberdewam bin”.
  Piştî 2 salan û dematemenê min gehîşt 18 saliyê, wekeendamafermî a PDKÎ hatimwergirtin, û sazimandan, û min dest bi xebatêkir.